Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Vì sao có người tâm địa độc ác nhưng vẫn giàu có?

Có người hỏi, con người kia tâm địa độc ác, hãm hại người, nhưng bản thân họ vẫn rất được hưởng phước, lại có rất nhiều tiền của, đây là sự việc gì vậy?

Cũng có người hỏi, con người kia không phải người tốt, tâm địa độc ác, khởi tâm động niệm tất cả việc làm đều là lừa dối người, hãm hại người, nhưng bản thân họ vẫn rất được hưởng phước, làm quan rất to, lại có rất nhiều tiền của, đây là sự việc gì vậy?

Nói bạn biết, phước mà họ đang hưởng là do tu từ đời trước, họ đời này tạo ác, đã làm cho phước báo từ đời trước giảm còn một nửa. Nếu như không tạo ác thì quả báo đời này của họ còn thù thắng hơn.

Bởi vì họ tâm địa độc ác, cho rằng lừa gạt người khác thì mình có thể được lợi. Đây quyết định là quan niệm sai lầm.

Bạn trộm đồ của người khác, cướp đồ của người khác, lừa đồ của người khác, những thứ có được trong tay cũng chỉ là trong số mạng của bạn có được.

Số mạng mà không có, bạn đi trộm, bạn có trộm được không? Bạn trộm không được. Bạn còn chưa trộm được thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì sao vậy? Vì trong mạng không có.

Như vậy thì bạn mới biết, người xưa đã nói không sai: “Người quân tử vui mà làm quân tử, kẻ tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân”.

Đã làm những việc ác này một cách oan uổng, họ không hiểu được đạo lý này. Họ mà hiểu được đạo lý này thì họ sẽ hưởng phước của mình trong thái bình, không phải đi hại người.

Có thể giúp đỡ người tu phước, trồng phước, vậy thì họ phước báu đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Người thế gian không hiểu được đạo lý này, cho rằng hưởng thụ thì nhất định phải ức hiếp người khác, nhất định phải đi lừa gạt người khác mới có thể được hưởng thụ, mà không biết phước báo của họ đã bị mất đi hơn một nửa, có thể chỉ còn lại hai ba phần.

Hưởng hết phước báo này rồi, ác nghiệp liền hiện tiền, quả báo ở ba đường ác, ở địa ngục. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên, hiểu được chân tướng sự thật thì chúng ta nhất định phải tuân theo giáo huấn của Phật Đà.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Vợ chồng thường bất hòa, đánh nhau… bởi ân oán từ kiếp trước

Định Tuệ

Vì sao cầu xin Phật, Bồ Tát không linh ứng?

Định Tuệ

Ưa thích ăn thịt rắn, cuối cùng bị rắn cắn chết

Định Tuệ

Bỗng dưng bị mù, nguyên nhân do đâu?

Định Tuệ

Gương nhân quả: Quả báo tội ngộ sát

Định Tuệ

Phóng sinh cải đổi vận mạng cứu được mạng con

Định Tuệ

Không truyền rộng điều ác, thường tán dương điều thiện

Định Tuệ

Luật nhân quả và phong thủy, cái nào mạnh hơn?

Định Tuệ

Nhân quả nghiệp báo là gì? Cần hiểu như thế nào cho đúng?

Định Tuệ

Viết Bình Luận