Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Văn Thù hộ thân chân ngôn

Nếu có người nào tụng chân ngôn này, tiêu diệt thập ác ngũ nghịch tội và tất cả tội nghiệp, năng trừ tất cả bịnh khổ tai chướng ác mộng.

Quảng Như Văn Thù Căn Bổn Nhất Tự Chú Kinh ghi chép rằng: Chân ngôn này là Phật ngữ hộ thân bí tạng, nếu có người nào tụng chân ngôn này, tiêu diệt thập ác ngũ nghịch tội và tất cả tội nghiệp, năng trừ tất cả bịnh khổ tai chướng ác mộng. Nếu có người nào chuyên tâm tụng một biến thủ hộ tự thân, tất cả quỷ thần, thiên ma không dám gần; nếu có người tụng hai biến thì thủ hộ người thân và bạn hữu; nếu tụng ba biến bảo vệ người thân trong thân tộc, nếu tụng bốn biến thủ hộ người trong xóm làng thành xã, niệm được bảy biến có thể bảo vệ người trong tứ thiên hạ.

Phạn ngữ chú: oṃ srūm

Phát âm Phạn ngữ chú: Ôm! si rum(hợp âm).

Hoa ngữ chú: 唵齿臨.

Hán Việt ngữ chú: Án Xỉ lâm.

Chú thích nghĩa Phạn ngữ chú: oṃ(quy mệnh) srūṃ(Phật ngữ hộ thân).

Chú thích Hán Việt ngữ chú: Án Xỉ lâm (Phật ngữ hộ thân).

Trích: Mật Tông Kim Cang Thừa chú giải trọn bộ!

Bài viết cùng chuyên mục

Hai chữ Trung Hiếu làm được viên mãn thì chính là Vô Thượng Bồ Đề

Định Tuệ

Vì sao chúng ta phải sám hối với Oan gia trái chủ?

Định Tuệ

Người chân tu hành là ngay ở trong cảnh duyên đem tập khí phiền não loại bỏ sạch sẽ

Định Tuệ

Ý nghĩa chân thật của 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật

Định Tuệ

Lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó?

Định Tuệ

Quỷ thần có thật không?

Định Tuệ

Những điều quyến thuộc nên chú ý khi người thân sắp lâm chung

Định Tuệ

Lòng tin, cửa vào Tịnh độ: Sự trọng yếu của lòng tin

Định Tuệ

Đời người ở thế gian chỉ ngắn ngủi có mấy mươi năm, nháy mắt là không còn nữa

Định Tuệ

Viết Bình Luận