Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Con Đường Giải Thoát Khổ – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Quyển Con Đường Giải Thoát Khổ này được trình bày 3 con đường: Thoát khổ nhất thời trong kiếp hiện tại, hưởng sự an lạc lâu dài những kiếp sau và thoát khổ hoàn toàn.

Trích đoạn: Lời nói đầu

Phàm làm người, hễ có thân là có khổ thân, và hễ còn phiền não là còn khổ tâm. Khổ thân và khổ tâm này thuộc về phần thọ uẩn, nhưng tóm lại ngũ uẩn đều là khổ.

Khổ là sự thật chân lý của tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng, tất cả mọi người đều phải chịu đựng khổ, song sự khổ ít hoặc nhiều của mỗi người có phần không giống nhau. Cho nên, sự giải thoát khổ của mỗi người cũng không giống nhau.

Thật ra, quan niệm khổ của mỗi người hoàn toàn tuỳ thuộc vào quả của nghiệp và trình độ nhận thức của mỗi người. Do đó, con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng.

Quyển “Con Đường Giải Thoát Khổ” này được trình bày 3 con đường:

  1. Con đường thoát khổ nhất thời trong kiếp hiện tại.
  2. Con đường giải thoát khổ, hưởng sự an lạc lâu dài trong những kiếp sau.
  3. Con đường giải thoát khổ hoàn toàn, không còn khổ nữa.

Quyển “Con Đường Giải Thoát Khổ” này vốn trước đây là một bản thảo viết tay, do sự yêu cầu của ông bà Phạm Kim Khánh, bần sư đã biên soạn xong trong dịp ngày rằm tháng tư Phật lịch 2524 (cách đây hơn 25 năm) tại Thiền viện Óm Nói, tỉnh Samutsakhorn Thái Lan, rồi đã gửi đến ông bà Phạm Kim Khánh tại Hoa Kỳ.

Thời gian trải qua nhiều năm, bần sư không còn nhớ đến nó nữa. Đến nay, bỗng nhiên nhận được bản thảo in computer “Con đường giải thoát khổ” soạn giả Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) đúng là pháp danh của bần sư. Bần sư không ngạc nhiên làm sao được!

Bần sư chân thành biết ơn ông Phạm Kim Khánh, vì đã có công khéo giữ gìn cẩn trọng, bảo tồn chu toàn bản thảo suốt hơn 25 năm qua. Nay ông có ý định ấn hành để truyền bá đến mọi người; bần sư vô cùng cảm kích trước thiện tâm của ông, bần sư cảm thấy vô cùng hoan hỷ, cho nên đã cố gắng xem lại, biên tập xong, gửi lại cho ông tại Hoa Kỳ.

Xét theo thời gian, bản thảo này đã sinh ra trước quyển “Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ” (hơn 560 trang). Như vậy nó là soạn phẩm đầu tay của bần sư, nên bần sư đã xin ông Phạm Kim Khánh vui lòng cho phép ấn hành soạn phẩm “Con Đường Giải Thoát Khổ” này tại Việt Nam, để cho phần đông người Việt có cơ hội tìm hiểu.

Quyển sách “Con Đường Giải Thoát Khổ” này bần sư đã cố gắng sưu tầm, góp nhặt những tài liệu từ Tam Tạng Pāḷi, và các Chú giải Pāḷi được một phần nào đó thôi! Tuy bần sư đã cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho quý độc giả, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí từ bi chỉ giáo, góp ý chân tình.

Mời quý bạn đọc Con Đường Giải Thoát Khổ – Tỳ Khưu Hộ Pháp tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm – Thích Nữ Giới Hương pdf

Định Tuệ

Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo – Phổ Nguyệt – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 4 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 1 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Ngã – Vô Ngã Vấn Đáp – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người mới bắt đầu – Thích Nhật Từ soạn dịch PDF

Định Tuệ

Cẩm nang vào đời cho người cư sĩ tại gia – Sách PDF

Định Tuệ

Tịnh Tông Nhập Môn – Pháp Sư Tịnh Không giảng PDF

Định Tuệ

Lăng Nghiêm Ảnh Hiện – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận