Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Niệm Phật Tông Yếu PDF – Pháp Nhiên Thượng Nhân

Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân là cuốn sách trăm vạn kiếp khó gặp bởi đây là lối cực tắt và cực dễ để ra khỏi sanh tử luân hồi!

Niệm Phật Tông Yếu của Pháp Nhiên Thượng Nhân là cuốn sách trăm vạn kiếp khó gặp! Tại sao thế? Bởi đây là lối cực tắt và cực dễ để ra khỏi sanh tử luân hồi! Đơn sơ, giản dị, dễ hiểu, nhưng là món quà vô giá của bậc Tổ sư dành riêng cho chúng sanh thời mạt pháp. Nếu bạn đang tìm con đường ngắn nhất và dễ nhất để ra khỏi sanh tử luân hồi thì bài viết này là dành cho bạn đấy!

Tôi lần đầu đọc Niệm Phật Tông Yếu, cảm giác hệt như gặp Pháp Sư Huệ Tịnh ở Hải Phòng: Khắp người lông tóc dựng đứng, một luồng xúc cảm từ sâu trong tâm khảm ùa lên như sóng cuộn.

Lúc ấy, nước mắt không biết từ đâu cứ trào ra không cách chi kiềm chế. Cứ một mình khóc như thế chẳng biết trong bao lâu, thương mình, thương cả chúng sanh mười phương, vô thỉ kiếp đến nay xuống lên trong sáu nẻo, nay phước duyên gì mà được chỉ bày cho lối tắt về nhà?

Tự biết mình đã gặp được diệu pháp nên từ đó tâm phá sạch bám chấp, an nhiên, vui vẻ mà niệm Phật. Từ đó, mặc thế cuộc xoay vần, lấy niệm Phật là cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật… Nay tôi mạn phép dịch giả đăng lên đây. Nguyện bạn đọc hữu duyên mười phương cùng nắm tay nhau bước lên thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà, vãng sanh về Tây phương Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật!

Niệm Phật Tông Yếu: Lời mở đầu

Trong thời đại hiện nay và nhất là đối với hàng cư sĩ tại gia, Niệm Phật có thể nói là con đường tất yếu để ra khỏi sinh-tử. Đây là Pháp Môn Tha Lực duy nhất trong Phật Pháp mà điểm then chốt là tin tưởng tuyệt đối vào Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng Danh Hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý nầy, người ta thường cho rằng Xưng-Danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn cơ để tu những pháp môn như Quán Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng, v.v… Và khi tu Niệm Phật thì phần nhiều đều mang tâm niệm tự lực, vẫn cứ trông cậy vào sức mình để được vãng sinh. Đó là Tự Lực Niệm Phật. Bởi thế, tu rất nhọc nhằn mà cũng không chắc là mình có được vãng sinh hay không.

Những ngộ nhận nầy chính dịch giả cũng mắc phải. Hơn một năm trước đây, may mắn thay, gặp được tác phẩm Pháp Nhiên Ngữ Đăng Lục. Như kẻ mù được sáng, người sắp chết đuối gặp phao. Hốt nhiên tín tâm phát khởi, nhận ra lý Tha Lực Niệm Phật.

Từ đây, Niệm Phật trở thành một niềm vui không thể nghĩ bàn, vãng sinh Cực Lạc là điều chắc chắn chứ không cần đến lúc lâm chung. Do đó, xin chọn những pháp ngữ tinh yếu của Ngài để dâng tặng người hữu duyên.

Xin nguyện rằng hễ ai đọc đến, đều phát khởi tín tâm, niệm Phật mà được vãng sinh Cực Lạc.

Mời quý bạn đọc Niệm Phật Tông Yếu – Pháp Nhiên Thượng Nhân tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Định Tuệ

Liên Hoa Hóa Sanh – Pháp Sư Đạo Chứng – Sách PDF

Định Tuệ

Thiếu Niên Bảo Thân trọn bộ PDF – Ấn Quang Đại Sư

Định Tuệ

Ánh Sáng Chân Tâm PDF – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Phước Tuệ Song Tu PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Niệm Phật Thập Yếu PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Sách Liễu Phàm Tứ Huấn PDF: Tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh

Định Tuệ

Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Thích Khánh Anh – Sách PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận