Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật là quê nhà của chúng ta

Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật là quê nhà của chúng ta. Sứ mệnh của chúng ta chính là cầu Vãng sanh về quê nhà Tây Phương Cực Lạc.

Chúng ta là Tịnh tông:

– Tịnh tông là Tịnh độ

– Tịnh độ là tiếp dẫn đại chúng vãng sanh Tây Phương

Đến được thế giới Cực Lạc rồi mới có thể xem là người một nhà. Hi vọng mọi người cùng cố gắng.

Không nguyện về Tịnh độ, thì không thể xem là người một nhà.

Tịnh độ mới chơn chánh là người một nhà. Cho nên phải chăm chỉ niệm Phật, phải chăm chỉ cầu vãng sanh. Cảm ơn mọi người.

Đến thế giới Cực Lạc sẽ mãi mãi ở cùng nhau.

Hi vọng mọi người nhớ kỹ:

Chúng ta có tư tưởng phân biệt, sẽ không thể vãng sanh Tịnh độ. Tổn thất sẽ rất lớn.

Chúng ta mãi mãi là người một nhà, mãi mãi đều là người một nhà.

Chúng ta chỉ cần sanh về Tịnh độ, chính là người nhà của A Di Đà Phật.

Quê nhà của chúng ta chính là Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật.

Sanh đến Thế Giới Cực Lạc mới được tính, không sanh đến thì không được tính.

Cực Lạc Thế Giới là “hoà hợp đại gia đình an lạc”.

Nhớ rõ, hãy nhớ thật rõ:

Bất cứ niềm vui hay nỗi buồn, đều biến mất trước cánh cổng của Thế Giới Cực Lạc.

Điều này rất quan trọng, phải nhớ rõ, đặc biệt phải nhớ rõ:

Chúng ta đều là người một nhà, không có sai khác.

Đạo tràng này là của toàn thế giới. Người trên toàn thế giới đều có phần.

Chúng ta một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, tương lai hết thảy đều vãng sanh Tây Phương, vẫn cứ là người một nhà.

Nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ.

Hi vọng mọi người đồng sức – đồng lòng:

Thế Giới Cực Lạc là quê nhà của chúng ta.

Sứ mệnh của chúng ta chính là “Cầu vãng sanh về quê nhà”.

Hãy niệm niệm A Di Đà Phật

A Di Đà Phật đến nghinh tiếp.

A Di Đà Phật đến đưa tiễn.

Thế giới bên này đưa tiễn vãng sanh…

Cứ như vậy mà truyền đăng, truyền đăng tiếp nối đến các người trẻ…

Tiếng niệm Phật của chúng ta có truyền ra ngoài không?

Có. Hãy mau gấp niệm, truyền khắp toàn thế giới.

Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không!

Hãy thường niệm Phật – lạy Phật

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA
Nguyện pháp giới chúng sanh
Vãng Sanh Cực Lạc Quốc – Be Reborn In The Pure Land!

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm kiêu mạn là gì? Làm thế nào để dẹp tan lòng kiêu mạn?

Định Tuệ

Người tu hành hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương

Định Tuệ

Phụ nữ biết tu học Phật Pháp mang lại nhiều lợi ích cho gia đình

Định Tuệ

Kẻ hại mình chính là lòng tham vô đáy

Định Tuệ

Muốn cứu độ người thân, bạn nhất định phải sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Chỉ cần niệm Phật cho nhiều, tất cả Kinh Tạng tự nhiên ở tâm bạn

Định Tuệ

Nỗ lực ngay từ hôm nay vẫn còn kịp quay đầu

Định Tuệ

Trong họa có phước trong phước có họa là như thế nào?

Định Tuệ

Thế Giới Cực Lạc không có các sự khổ, chỉ hưởng niềm vui

Định Tuệ

Viết Bình Luận