Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Hiu quạnh nhất là lục đạo luân hồi, phải mau về Cực Lạc thế giới

Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn cô đơn, vì bà con, quyến thuộc quá nhiều.

Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi trước sau đều là cô độc. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì không còn cô đơn, vì bà con, quyến thuộc quá nhiều.

Cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng quyến thuộc trong những kiếp quá khứ, đã niệm Phật vãng sanh, họ cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta.

Phàm những vị thiện nhân theo A Di Đà Phật cùng đến tiếp dẫn chúng ta, đều có quan hệ với chúng ta. Vừa gặp mặt thì giới thiệu: tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, đạo hữu đồng tu của đời kiếp nào của chúng ta.

Vừa nói, bản năng của các thứ thần thông, như thần túc thông, thiên nhãn thông lập tức khôi phục, nhớ lại rồi đều là quen biết cả, thì ra nơi Tịnh Độ, bà con, bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón không xuể rồi.

Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hởi thở cuối cùng, đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy có gặp mặt nhau nhưng không nhận ra. Thế mới biết, ân ái không phải là thật, không phải là mãi mãi vĩnh cửu, mãi là ở chung, không có cách nào để sống mãi được.

Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận đọa đến đường nào, đều nhìn thấy được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ còn một cách:

Phải mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trước tiên đến đó để quan sát những vị thân bằng quyến thuộc, đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật pháp, thì liền đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới, lúc này chính tự thân mình có năng lực này.

Hiu quạnh nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của chúng ta có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa, mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng bạn tốt như vậy.

Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Mười điều tâm niệm của người niệm Phật cần có

Định Tuệ

Tu hành là tu sữa hành vi, lời nói, ý nghĩ của chính mình

Định Tuệ

Bình tĩnh nhé! Chỉ có tâm bế tắc chứ đời không bế tắc

Định Tuệ

Chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Định Tuệ

Người tu phải thanh tâm quả dục, dốc sức đoạn trừ dâm dục

Định Tuệ

Phụ nữ biết tu học Phật Pháp mang lại nhiều lợi ích cho gia đình

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm màu của thần chú Đại Bi

Định Tuệ

Chúng ta có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả

Định Tuệ

Người không có phước thì không có nghị lực

Định Tuệ

Viết Bình Luận