Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Sanh Tử Tâm Thiết PDF – Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết

Tâm sanh tử không tha thiết – Đây là vấn đề nghiêm trọng to lớn đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta.

Mở đầu

Thiền sư Trung Phong nói: người thời nay tham thiền không linh, nguyên nhân là không xem việc sanh tử vô thường là đại sự. Cũng vậy, niệm Phật không linh nguyên nhân do không xem việc sanh tử là chuyện lớn, tâm sanh tử không tha thiết, đây là vấn đề to lớn, thế nhưng đại đa số người đều xem thường.

Vấn đề đặt ra:

1. Hiện tượng phổ biến: công phu niệm Phật không đắc lực

– Niệm Phật đã mười năm, hai mươi năm công phu không đắc lực, không hy vọng được vãng sanh Tây Phương. Nguyên nhân gì?

– Khi đã Phật thất, vừa khởi đầu hình như niệm Phật rất khá, rất tinh tấn, nhưng sau đó dần dần cảm thấy khô khan vô vị, không muốn niệm nữa, niệm không được. Nguyên nhân gì?

– Nhập thất niệm Phật, vừa bắt đầu, 3 giờ sáng đã thức dậy niệm Phật, qua vài ngày sau 5 giờ mới thức giấc, qua một giai đoạn thì đến 8 giờ mới chịu thức, sau cùng ngủ thẳng một giấc không canh giờ thức dậy nữa. Các vị chớ nên cười, nếu là bạn, có thể bạn cũng bị tình trạng này. Đây là trạng thái của đại đa số người. Niệm Phật nếu không vọng tưởng thì là hôn trầm buồn ngủ. Rõ ràng biết pháp môn Tịnh Độ thù thắng, biết công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, thế nhưng câu Phật hiệu càng niệm càng vô vị, càng thiếu động lực, đến sau cùng thậm chí bỏ luôn không niệm nữa. Nguyên nhân là gì?

2. Nguyên nhân căn bản: Tâm sanh tử không tha thiết

Những vấn đề kể trên, chúng ta có thể truy tìm nguyên nhân qua những trứ tác từ nhiều đời tổ sư, đại đức. Kết quả tìm ra đáp án là: Tâm sanh tử không tha thiết.

Tâm sanh tử không tha thiết – Đây là vấn đề nghiêm trọng to lớn đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta.

Đây là vấn đề nghiêm trọng to lớn đang tồn tại một cách phổ biến ở trước mắt chúng ta. Cho nên niệm Phật nhiều năm thậm chí cả đời, công phu cũng không đắc lực, không có hy vọng vãng sanh, bây giờ chúng ta khoan nói đến vãng sanh không có hy vọng, ngay đến việc không bị đọa xuống tam ác đạo cũng không dám tin chắc, đúng vậy không?

3. Tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo:

Do đó bài báo cáo này sẽ dùng câu nói của đại sư Hành Sách làm đề tài:

“Nếu không thật vì sanh tử mà phát tâm,
Tất cả những khai thị đều là hí luận”

Người không có tâm tha thiết với việc sanh tử, dù nói nhiều với họ cũng bằng thừa, là phế thoại (vô ích), ngược lại với người thật sự có tâm sanh tử tha thiết, không cần khai thị, tự nhiên họ cũng tranh thủ từng phút từng giây niệm câu A Di Đà Phật, ngày đêm không gián đoạn như lão hòa thượng Hải Hiền vậy.

Nay dùng nguyên văn của đại sư Hành Sách để diễn đạt ý nghĩa tâm sanh tử là căn bản để nhập đạo.

“Mọi thứ khổ lớn nhất của thế gian, chẳng qua là sanh tử, không liễu sanh tử, thì sanh tử, tử sanh, ra khỏi một bào thai, nhập vào một bào thai khác, vừa bỏ túi da này, liền bám vào túi da khác, như thế cũng đã khổ lắm rồi, huống hồ không thoát khỏi luân hồi, khó tránh đọa lạc vào bụng heo, bụng chó, chỗ nào cũng chui vào, đầu thai làm lừa, làm ngựa.

Cái thân làm người này khó được nhưng lại dễ mất, một ý niệm sai biệt liền đọa vào ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) tam đồ vô dễ khó ra, thời gian ở địa ngục vừa dài lại khổ vô cùng.

Còn súc sanh, bảy vị Phật ra đời còn mang thân con kiến. Tám vạn kiếp sau chưa thoát khỏi thân bồ câu, thời gian làm súc sanh dài như thế, thời gian đọa làm ngạ quỷ càng dài gấp bội. Trải qua trường kiếp lâu xa không biết đến bao giờ mới dứt, đau khổ triền miên, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, vừa nghe đến đã dựng cả chân lông, vừa nghĩ đến thôi ngũ tạng như bị thiêu đốt.”

Lời văn này của đại sư Hành Sách này được Ấn Tổ bình phẩm là: “Đoạn khai thị này tinh túy đến tột cùng, nên đọc thuộc lòng.”

Mời quý bạn đọc tụng Sanh Tử Tâm Thiết – Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết tại file PDF dưới đây.

[pvfw-link viewer_id=”3478″ text=”Sanh Tử Tâm Thiết” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_blank” default_zoom=”auto” pagemode=”none”]

[pvfw-link viewer_id=”3482″ text=”Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết” class=”pdf-viewer-link-single” target=”_blank” default_zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Sách Liễu Phàm Tứ Huấn PDF: Tu phúc tích đức, cải tạo vận mệnh

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Công đức phóng sinh – Pháp Sư Viên Nhân – Sách PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 6 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Pháp Uyển Châu Lâm PDF – Hương Hoa Vườn Giáo Pháp

Định Tuệ

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Định Tuệ

Mấy Điệu Sen Thanh PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Phật Học Tinh Yếu trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục PDF – Liêu Nguyên dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận