Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phong thủy tốt hay xấu là do chính bạn

Phong thủy tốt hay xấu là do bạn, chỉ cần bạn tu phước thì dù bạn ở đâu, nơi bạn ở sẽ trở thành đât phước!

Phật đã nói:“ Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”. Y báo này chúng ta gọi là phong thủy. Phong thủy là tùy theo tâm của người mà thay đổi, cho nên người xem phong thủy nói hai câu nói, bạn tỉ mỉ mà phân tách, nó rất có ý nghĩa, nếu phân tách thấu đạt hai câu nói này thì bạn sẽ không cần mời họ xem phong thủy.

Nếu bạn đem nó phân tách thấu đạt, thì: “người phước ở đất phước, đất phước người phước ở”, hay nói cách khác, đất phước chính là phong thủy tốt.

Phong thủy tốt thì người thế nào ở vậy? Người có phước ở! Muốn có phước thì bạn phải tu phước, chỉ cần bạn tu phước thành rồi thì nơi của bạn ở, phong thủy liền chuyển đổi tốt.

Cho nên nếu như bạn không có phước báo, bạn ở ngay nơi đất phước đó thì phong thủy của nơi đó liền sẽ dần dần chuyển xấu đi. Không phải phong thủy không thay đổi, mà là thay đổi từng ngày.

Thế gian vạn vật đều đang thay đổi từng mỗi sát na. Nhân tố thứ nhất của của việc thay đổi này là gì vậy? Là ý niệm của chúng sanh.

Ngày nay cái địa cầu này của chúng ta không tốt, có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi, toàn bộ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên đều bị phá hoại. Ai phá hoại vậy? Con người phá hoại.

Con người bởi vì tự tư tự lợi, không hề tiếc hoàn cảnh tự nhiên, nên làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều chịu khổ nạn.

Chúng ta nói, thiên tai nhân họa. Nhân họa là chỉ chiến tranh, thiên tai chính là hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên chuyển xấu đi.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì lợi ích tất cả chúng sinh mà tu pháp lành

Định Tuệ

Bài Sám Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Định Tuệ

Hoa sen trong bùn

Định Tuệ

Hành trì kinh Dược Sư chuyển hóa được ách nạn, bệnh tật

Định Tuệ

Chỉ có giáo dục mới có thể giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui

Định Tuệ

Chú vãng sanh là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và công năng của chú

Định Tuệ

Ngũ tướng suy hao của các vị trời

Định Tuệ

Niệm Phật cầu vãng sanh, phải nắm chắc thời gian hiện tại

Định Tuệ

Chúng ta ngày nay đang làm cái gì? Chúng ta học Phật vì điều gì?

Định Tuệ

Viết Bình Luận