Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Phong thủy tốt hay xấu là do chính bạn

Phong thủy tốt hay xấu là do bạn, chỉ cần bạn tu phước thì dù bạn ở đâu, nơi bạn ở sẽ trở thành đât phước!

Phật đã nói:“ Y báo tùy theo chánh báo mà chuyển”. Y báo này chúng ta gọi là phong thủy. Phong thủy là tùy theo tâm của người mà thay đổi, cho nên người xem phong thủy nói hai câu nói, bạn tỉ mỉ mà phân tách, nó rất có ý nghĩa, nếu phân tách thấu đạt hai câu nói này thì bạn sẽ không cần mời họ xem phong thủy.

Nếu bạn đem nó phân tách thấu đạt, thì: “người phước ở đất phước, đất phước người phước ở”, hay nói cách khác, đất phước chính là phong thủy tốt.

Phong thủy tốt thì người thế nào ở vậy? Người có phước ở! Muốn có phước thì bạn phải tu phước, chỉ cần bạn tu phước thành rồi thì nơi của bạn ở, phong thủy liền chuyển đổi tốt.

Cho nên nếu như bạn không có phước báo, bạn ở ngay nơi đất phước đó thì phong thủy của nơi đó liền sẽ dần dần chuyển xấu đi. Không phải phong thủy không thay đổi, mà là thay đổi từng ngày.

Thế gian vạn vật đều đang thay đổi từng mỗi sát na. Nhân tố thứ nhất của của việc thay đổi này là gì vậy? Là ý niệm của chúng sanh.

Ngày nay cái địa cầu này của chúng ta không tốt, có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi, toàn bộ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên đều bị phá hoại. Ai phá hoại vậy? Con người phá hoại.

Con người bởi vì tự tư tự lợi, không hề tiếc hoàn cảnh tự nhiên, nên làm cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới đều chịu khổ nạn.

Chúng ta nói, thiên tai nhân họa. Nhân họa là chỉ chiến tranh, thiên tai chính là hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên chuyển xấu đi.

Hòa Thượng Tịnh Không giảng!

Bài viết cùng chuyên mục

Nhận thức về nhân quả và nghiệp – Sư Thích Giác Khang giảng

Định Tuệ

Thế gian này đều là giả cả, phải gấp rút niệm Phật

Định Tuệ

Vô sanh pháp nhẫn là gì?

Định Tuệ

Những thói quen tạo thành ác nghiệp trên Facebook

Định Tuệ

Quan trọng nhất, không gì vượt qua pháp môn niệm Phật

Định Tuệ

Người thọ ngũ giới nên vui mừng vì mình có ngọc báu trong tâm

Định Tuệ

Sinh tử đại sự – Thệ nguyện giải quyết cho xong việc sinh tử

Định Tuệ

Tứ chánh cần là gì? Ý nghĩa của Tứ chánh cần

Định Tuệ

Cúng thí thực là gì? Những lợi ích của cúng thí thực

Định Tuệ

Viết Bình Luận