Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Lộc hết người chết, phước báo hết thọ mạng cũng hết

Bạn hưởng hết phước báo của bạn, nếu bạn sống lãng phí xa xỉ 30 năm liền hưởng hết phước báo 60 năm của bạn, đến 30 tuổi bạn vẫn phải chết.

Một đời bạn có bao nhiêu phước nếu bạn tận tình hưởng phước? Thí dụ nói bạn có phước báo 60 năm bạn sẽ sống 60 tuổi. Bạn hưởng hết phước báo của bạn, nếu bạn sống lãng phí xa xỉ 30 năm liền hưởng hết phước báo 60 năm của bạn, đến 30 tuổi bạn vẫn phải chết.

Không phải thọ mạng bạn hết mà là “Lộc hết người chết”, phước bạn hết thọ mạng của bạn tuy còn phước báo của bạn hết “Lộc hết người chết”. Bạn hiểu đạo lý này cho nên người xưa dạy ta tiết kiệm, bạn tiết kiệm được, bạn biết tiếc phước, mạng bạn có 60 năm, 60 năm đến rồi Phước Báo của bạn chưa hưởng hết, Thọ mạng đến rồi phước báo chưa hưởng hết có thể kéo dài Thọ Mạng, có thể bạn sống đến 70, 80 tuổi phước báo bạn mới hưởng hết. Cho nên người biết tiếc phước kéo dài tuổi thọ ở trong đó.

Ba loại Phước này: tài phú, trí huệ, mạnh khỏe sống lâu đều có quan hệ mật thiết. Do đó chúng ta phải biết tu phước, phải biết tiếc phước, không nên cho rằng phước báo của tôi lớn người khác phải tiếc phước tôi không cần phước báo của tôi rất lớn.

Quý vị nghĩ xem Thế Gian có người nào phước báo bằng Phật. Phước báo của Phật không phải tu đức mà là tánh đức mà còn là tánh đức viên mãn cứu cánh Phật tiếc phước!

Chúng ta thấy trong Kinh Phật Thích Ca Mâu Ni các Pháp Thân Đại Sĩ tánh đức hầu như đều hiện tiền cần gì còn phải tiếc phước như vậy. Đó là Đại Từ Đại Bi làm tấm gương cho chúng ta xem để chúng ta giác ngộ Phật còn phải tiếc phước chúng ta càng phải biết tiếc phước.

Hiểu rõ chân tướng Vũ Trụ Nhân Sanh thông đạt đạo lý nghiệp nhân quả báo, chính mình liền biết phải làm thế nào? Tu Phước thế nào? Bồi Phước thế nào? Tiếc Phước Thế nào? Hưởng Phước Thế nào? Trong đây điều quan trọng nhất hiện tại chúng ta là phải chân chánh hiểu được hưởng phước thế nào?

Hưởng phước quyết định không phải ngày ngày đọa lạc trong hưởng thọ “Ngũ dục lục trần” như vậy là sai, mê hoặc ở trong đó sai.

Thế nào gọi là hưởng phước? Tâm Địa Nhân Từ, Thanh Tịnh là hưởng phước chân chánh không phải trong ngũ dục lục trần.

Trong Kinh Luận Chư Phật Bồ Tát, Đại A-la-hán đều tán thán Thế Tôn là “Phước Huệ Lưỡng Túc Tôn” và chúng ta thấy Thế Tôn năm xưa tại thế trong 80 tuổi hình như thấy ngài chẳng hưởng phước gì ngày ngày ôm bát khất thực, loại phước ngài hưởng khác với trong tưởng tượng của chúng ta.

Chúng ta nhất định cho rằng chè chén say xưa đó là hưởng phước? Đó là gì? Tạo nghiệp. Đó không phải hưởng phước đó là tạo nghiệp.

Phương thức sống của ngài là chân chánh hưởng phước. Trong hưởng phước biết bồi Phước, tu Phước Tích Phước.

Trước đây tại Singapore có thương nhân giàu có tên Trần Gia Canh người này rất có phước báo một đời tận tâm tận lực theo đuổi sự nghiệp giáo dục từ thiện mở rất nhiều trường học, ông ấy có tiền. Có một thời kỳ con cái ông bị bắt cóc, bọn bắt cóc yêu cầu lấy bao nhiêu tiền mới thả người.

Trần Gia Canh tuyên bố trước công chúng rằng tiền của tôi đều làm sự nghiệp phúc lợi từ thiện Xã Hội tuyệt đối không cho con cái của tôi, anh bắt cóc con tôi anh giết nó đi một đồng tôi cũng không cho.

Cuối cùng bọn bắt cóc thả con ông ấy ra. Vì sao? Không có tiền chuộc giết cũng chẳng ích gì , cho dù một đồng cũng chẳng cho bạn. Nhưng tiền của ông ấy làm sự nghiệp phúc lợi Xã Hội.

Ông ta đi kiểm tra sức khỏe thiếu máu, bạn liền nghĩ ông ta sống tiết kiệm. Cuộc sống hàng ngày cũng là cơm lạc áo thô. Ông ấy biết tiếc phước, ông ấy biết giúp đỡ người khác đời ông ta sống rất thỏa mái Thanh Tịnh, Từ Bi, người này thật sự biết hưởng phước. Ông ấy có trí huệ hoàn toàn khác với người Thế Tục thông thường hiện tại chúng ta.

Quả báo ở đời sau, phước báo ở đời sau tăng bao nhiêu tầng so với đời này. Nếu thiện căn sâu dày gặp được Phật Pháp niệm Phật quyết định vãng sanh Tịnh Độ. Sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là đại phước báo bậc nhất một đời quyết định thành Phật.

Chủ Giảng : Lão Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Trợ niệm là gì? Vì sao người lâm chung cần người khác trợ niệm?

Định Tuệ

Việc niệm Phật cần đặt lên hàng đầu, đừng chạy theo thị phi

Định Tuệ

Thế nào là tội? Tội có tội nhẹ và tội nặng

Định Tuệ

Người gieo nhân lãng phí nước uống sẽ bị quả báo gì?

Định Tuệ

Tây Phương Cực Lạc Thế giới người người đều là người thiện

Định Tuệ

Hào quang và y phục của chư Thiên như thế nào?

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 7 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Tu Tịnh Độ thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa?

Định Tuệ

Làm Phật, Bồ Tát có gì khác với phàm phu vậy?

Định Tuệ

Viết Bình Luận