Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Nên niệm Phật trước khi đi ngủ

Cách tốt nhất chúng ta nên huân tập chủng tử Phật này ngay từ trong giấc ngủ, khuyến dụ thần thức niệm Phật, đẩy lùi tập khí xấu ác.

Chúng ta hãy tập thói quen, trước khi đi ngủ nên (gồng mình) ngồi dậy niệm từ 1 đến 108 lần câu Phật hiệu. Hay có thể niệm từ 5 cho đến 15 hay 30 phút hoặc hơn thế nữa. Vì sao? Vì trong lúc mê ngủ thần thức chúng ta đi đâu, làm gì chúng ta không thể kiểm soát được.

Nó làm theo quán tính trong sinh hoạt hằng ngày mà bạn nghĩ gì? nói gì? ăn gì? tình cảm phát sanh với ai? Oán ghét, căm phẩn với ai… Tâm bạn không Định nó sẽ chi phối thần thức của bạn bay nhảy lung tung (cái này còn gọi bị theo Nghiệp Lực).

Cách tốt nhất chúng ta nên huân tập chủng tử Phật này ngay từ trong giấc ngủ, khuyến dụ thần thức niệm Phật, đẩy lùi tập khí xấu ác.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm chúng ta sẽ có thể kiểm soát được Thần Thức, nếu khống chế được nó thì cơ hội vãng sanh cho bạn rất cao sau này.

Hãy siêng năng lên, phần thưởng chỉ dành cho ai năng động, không thụ động biếng nhác. Tất cả đều làm cho mình hưởng trước, sau này mới giúp được người khác.

Và nếu may mắn trong giấc mơ bạn thấy Đức Phật A Di Đà và có thể niệm Phật chúng ta sẽ đi theo Ngài. Hãy kkiên nhẫn tập từ từ chủng tử Phật này theo thời gian, khi Vô Thường tìm đến chúng ta không sợ mà còn sẵn sàng đợi Phật đến tiếp dẫn…

Nam Mô A Di Đà Phật!
HOAN NGHÊNH LƯU THÔNG CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG

Bài viết cùng chuyên mục

Tâm địa thanh tịnh, ma sẽ không thể phạm

Định Tuệ

Những công hạnh của Bồ Đề Tâm

Định Tuệ

Tại sao ta lại phải tôn kính các hình tượng của Đức Phật?

Định Tuệ

Thế nào là ngộ vô sanh nhẫn?

Định Tuệ

Cúng dường Tam Bảo hàng ngày tích lũy công đức thù thắng

Định Tuệ

16 điềm lành vi diệu lúc Đản sinh của Đức Phật

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Pháp Hoa

Định Tuệ

Trạo cử hối quá là gì? Phương pháp khắc phục trạo cử hối quá

Định Tuệ

Nhân quả là gì? Hiểu quy luật nhân quả để đời không uổng phí

Định Tuệ

Viết Bình Luận