Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Năm mươi loài Ấm Ma

Khi một người đạt được đại định Thủ Lăng Nghiêm, là chân đại định, thì ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả Ma Vương, cùng các loài quỷ thần…

KINH VĂN: Nhất thiết Ma Vương, cập dữ quỷ thần, chư phàm phu thiên, kiến kỳ cung điện vô cố băng liệt, Đại Địa chấn sách, thủy lục phi đằng, vô bất Kinh nhiếp. Phàm phu hôn ám, bất giác thiên ngoa.

Việt dịch: Tất cả Ma Vương, cùng các loài quỷ thần, các Cõi Trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài thủy lục không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến động này.

GIẢNG:

Khi một người đạt được đại định Thủ Lăng Nghiêm, là chân đại định, thì ma quân rúng động vì run sợ. Tất cả Ma Vương, cùng các loài quỷ thần, các Cõi Trời phàm phu của sáu Cõi Dục và Cõi Trời Tứ Thiền đều thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủy. Tình trạng này thực là không hiểu nổi. Không rõ nguyên nhân gì mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dần.

Tôi đã từng kể cho quý vị nghe chuyện một chú đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn Châu Manchuria. Chú ấy chỉ khoảng mười bốn tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi nhưng thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thể lên Trời xuống đất tùy ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng chưa chứng được Lục Thông. Chú đã được năm món thần thông, chỉ thiếu lậu tận không. Khi một người đạt được lậu tận thông thì được gọi là A La Hán.

Một hôm, chú lên Trời chơi. Khi lên trên đó, Thiên Ma rất vui mừng và dụ chú ta vào trong cung điện của chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc lưu ly trong suốt. Chú Sa Di đã bị mắc vào bẫy. Do chú có được ngũ nhãn, nên chú có thể thấy được Pháp Thân của mình đã bị cầm giữ bởi Tha Hóa Tự Tại Vương.

Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho tôi biết: Thưa thầy, con lên Trời chơi, nay không thể về được nữa. Thế là chú bị kẹt trên Trời rồi.

Hừ! Thế trước kia ai đã chỉ cho chú lên đó?

Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem cho biết. Bây giờ người ở đây không muốn cho con trở lại.

Tôi bảo: Nếu chú muốn tiêu khiển, thì đừng có lên đó tìm vui. Các Thiên Ma ở các tầng Trời Cõi Dục đều muốn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu đạo.

Tôi giải thích: Đừng sợ, thầy sẽ đưa con về. Tôi cố gắng đưa chú về, nhưng Ma Vương không muốn cho chú đi.

Đến lúc đó, chú thật sự hoảng sợ và nói: Nó không cho con về.

Làm sao bây giờ?

Tôi bảo: Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay. Rồi tôi dùng chú Thủ Lăng Nghiêm, là năm bộ tâm chú để trừ ma chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe trước đây. Cung điện của Ma Vương tức khắc tan rã, và chú Sa Di trở về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có thực.

Bấy giờ cung điện của Ma Vương hủy hoại rồi sụp đổ. Mặt đất chấn động, nứt nẻ nhiều nơi. Các sinh vật ở dưới nước, trên không thảy đều kinh sợ.

Tất cả những loài sinh vật ở dưới nước, trên mặt đất, các loài bay nhảy, sợ hãi trở nên hoảng loạn không còn kiềm chế mình được nữa.

Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết những biến đổi này. Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy, họ không nhận ra được quả đất đang kinh qua những sự biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để nhận biết sáu tướng chấn động đang xảy ra trong trái đất.

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng.
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Quen nhiều người thì thị phi nhiều, biết nhiều việc phiền não nhiều

Định Tuệ

Kẻ Ngũ Nghịch Thập Ác lâm chung niệm Phật mười niệm cũng sanh về Cực Lạc

Định Tuệ

Đừng chỉ lo làm phước mà quên tu Đức

Định Tuệ

30 lợi ích của việc niệm Phật, cả ba đời khứ lai hiện tại

Định Tuệ

Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là đi khi còn sống

Định Tuệ

Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy Phật

Định Tuệ

Nguyên nhân niệm Phật tâm tư tán loạn, vọng tưởng tới tấp

Định Tuệ

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai? Ngày Vía Quan Âm Bồ Tát là ngày nào?

Định Tuệ

Chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là thẳng tắt

Định Tuệ

Viết Bình Luận