Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một câu Phật hiệu niệm không ngừng chính là hộ trì Phật Pháp

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm, quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây chính là tích công lũy đức!

Bất định khóa là tùy thời niệm Phật, muốn niệm thì niệm. Có lúc được mười niệm thì quên mất. Quên cũng không sợ, nhớ ra lại mau chóng niệm tiếp, đây là tích công lũy đức.

Tích công lũy đức chính là tu như vậy. Trong trường hợp có đại chúng, không thích hợp để niệm Phật, thì niệm Phật trong tâm.

Trong tâm cứ một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, nhưng miệng không phát ra tiếng, cũng không động môi. Người khác hoàn toàn chẳng hay biết, phương pháp này nếu sử dụng một cách thành thục rồi, đó là người đại phước báu, đại thiện căn, đại trí huệ.

Tranh thủ từng giây từng phút, không có trí huệ ắt được trí huệ, trí huệ khai mở. Không có phước báu, phước báu liền hiện tiền, đúng thật là phước huệ song tu. Rất dễ, không khó.

Tâm là phải phát đại tâm, phát đại tâm phải hộ trì Phật Pháp. Công đức hộ trì Phật Pháp là lớn nhất. Hộ trì như thế nào? Một câu Phật hiệu niệm không ngừng, chính là hộ trì.

Tâm lượng rộng lớn, muốn giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nhưng bản thân chẳng có cái phước ấy, thì cầu Phật lực gia trì. Phật, Bồ Tát sẽ an bài cho bạn, bạn chỉ cần y giáo phụng hành, như lý như pháp. Phật, Bồ Tát sẽ gia trì bạn, thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc tụng chú Đại Bi có cần ăn chay không?

Định Tuệ

Những công năng khi trì niệm Thần Chú Dược Sư

Định Tuệ

Tiêu Tai Cát Tường Thần chú tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

Tụng kinh niệm Phật nghiệp chướng sẽ được chuyển dần

Định Tuệ

Lời trọng yếu về việc xem Tạng Kinh

Định Tuệ

Nhân quả rất đáng sợ, phàm phu chúng ta phải cảnh giác

Định Tuệ

Oan gia trái chủ là gì? Cách hóa giải Oan gia trái chủ

Định Tuệ

Thiểu dục tri túc: Phương pháp đối trị dục vọng

Định Tuệ

Một câu danh hiệu A Di Đà Phật chính là thâm diệu thiền

Định Tuệ

Viết Bình Luận