Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Ngài Pháp Sư Tịnh Không – Thích Đồng Bổn biên soạn – Sách PDF

Thượng Tịnh Hạ Không lão pháp sư: Một vị lãnh tụ tôn giáo thế giới, một bậc cao tăng đồng thời là một nhà giáo dục vĩ đại, một nhà hoạt động, xúc tiến cho nền hòa bình nhân loại, Nhất đại tông sư trong sự nghiệp giáo dục văn hóa truyền thống Trung Hoa ở các nơi trên thế giới.

Trích đoạn:
LỜI TỰA
(sự cống hiến của một bậc thầy trong tám mươi tám năm qua)

Nhìn lại lịch sử nhân loại, mỗi lần đến những bước ngoặc lịch sử luôn xuất hiện một bậc hiền triết, vĩ nhân. Người ấy như một ngọn đèn sáng soi rọi trong biển khổ tăm tối, như người mang lại cho nhân loại phương hướng và hi vọng khi chơi vơi, vô trợ trong sinh tử.

Bậc hiền triết ấy dùng tình thương vô hạn và tâm lượng quảng đại, trí tuệ viên mãn cũng như hành động của bản thân mà xả kỉ vị nhân, hóa giải mọi kiếp nạn của thế giới, dẫn dắt nhân loại bước ra khỏi tăm tối. Nếu như không có bậc hiền triết ấy xuất hiện, thì nhân gian sớm đã trở thành tù ngục.

Giống như cổ nhân từng xưng tán Khổng tử rằng: “Thiên bất sinh Trọng Ni, vạn cổ như trường dạ”. Lại nói, thế giới nhân loại ngày nay đang đến gần tới biên duyên của sự tồn vong đoạn tuyệt, những điều khủng bố, tai họa, tà ác, phóng túng, thống khổ, mê loạn cứ diễn ra với mức độ trước nay chưa từng có. Thế nhưng ngọn minh đăng cứu thế đang ở nơi đâu, mọi người khổ công tìm kiếm mà không gặp.

Tập tranh này được ra đời với hi vọng giúp cho người khắp thiên hạ bất luận là tín ngưỡng gì, thân phận thế nào cũng đều bình tâm hòa khí mà nghiêm túc duyệt đọc, tin rằng độc giả sẽ cảm nhận được ngọn minh đăng cứu khổ cứu nạn, từ bi lân mẫn nhân loại đang ở trên tay của mình.

Ở vùng ngoại ô xa xôi xứ Cảng Thơm (Hongkong), có một cõi Tịnh Độ được bao bọc bởi một quẩn thể núi non, nơi đó đang hiện diện một bậc cao tăng đại đức đã tám mươi chín tuổi, Ngài là một bậc lãnh tụ tôn giáo thế giới – lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không.

Ngoài việc tiếp kiến các vị khách đến từ các nơi trên thế giới, mỗi ngày Ngài đều dành ra bốn tiếng đồng hồ để giảng kinh dạy học nơi phòng thu, xưa nay chưa từng gián đoạn.

Nội dung dạy học là kinh “Vô Lượng Thọ”. Một bộ kinh tối trọng yếu của tông Tịnh Độ. Đến năm nay đã trải qua mười bốn lần tuyên giảng. Tuy là kinh Phật, nhưng kinh giáo mà Lão pháp sư giảng có thể viên dung vạn pháp, bao trùm hết tất cả, người lấy trọng tâm là tam giáo Nho Thích Đạo trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, thông qua vệ tinh và mạng internet để truyền bá khắp thế giới.

Theo sự thống kê chưa đầy đủ, toàn cầu ít nhất đã có hơn ba trăm triệu khán thính giả đang theo dõi việc giảng kinh dạy học của lão pháp sư. Trong lòng của trăm vạn đại chúng, Ngài như là hóa thân của Phật đà vào thời đại ngày nay, vì tất cả khổ nạn của chúng sanh mà khai thị giáo hóa không biết mệt mỏi, khiến người trong thiên hạ phá mê khai ngộ. Cho nên, người ngày nay tán thán rằng: “Thiên bất sinh lão pháp sư, trường dạ như vạn cổ”.

Nếu như đại chúng không nhận ra được lợi ích chân thật thì không thể nào phát ra lời tán thán tận đáy lòng như thế. Càng cảm động hơn chính là Phật giáo quả thật không phải là mê tín, mà là một nền giáo dục thần thánh của Phật đà.
…..

Mời quý bạn đọc sách Ngài Pháp Sư Tịnh Không – Thích Đồng Bổn biên soạn tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Quán Thế Âm Bồ Tát bổn tích cảm ứng tụng – Chỉ Tịnh soạn PDF

Định Tuệ

Liên Trì Cảnh Sách PDF – Thích Quảng Ánh việt dịch

Định Tuệ

Cô Ba cháo gà du ký Địa ngục trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Tây Phương Du Ký PDF – Truyện kể của Pháp Sư Khoan Tịnh

Định Tuệ

Kinh Lương Hoàng Sám trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Chánh hạnh niệm Phật vãng sanh PDF – Pháp Nhiên thượng nhân

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

Hành Trang Cho Ngày Cuối PDF – Pháp Sư Thế Liễu

Định Tuệ

Viết Bình Luận