Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Quan Âm Quảng Trần – Thích Nữ Giới Hương – Sách PDF

Tác phẩm này gọi là Quan Âm Quảng Trần. Quảng là rộng. Trần là trình bày. Trình bày chỗ tận diệu của Bồ Tát Quan Thế Âm để khuyến tu.

Trích đoạn: Lời nói đầu

Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) là một vị Bồ tát nữ (a female Boddhisattva). Nữ Phật tử (Upasika) thì đông nhưng bậc nữ nhi thành thánh hay Phật thì rất hiếm.

Theo truyền thống Nam truyền (Theravāda), chúng ta có cuốn Therīgāthā (The Songs of Nuns – Trưởng Lão Ni kệ). Cuốn này gồm có 73 tích truyện nói về cuộc đời, công phu tu tập, tinh tấn hành trì và các bài chứng đạo ca của các vị tỳ-kheo-ni (bhikkhunī), các nữ đệ tử A-la-hán (Arahant) của Đức Phật (Buddha) trên bước đường chứng ngộ A-la-hán.

Còn theo Bắc truyền (Mahāyāna), chúng ta có nhiều kinh đại thừa nói về các bồ tát nữ như Đại Thế Chí (Mahāsthāmaprāpta Boddhisattva) hay Quan Thế Âm (Avalokiteśvara).

Riêng Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) thì được các kinh Bắc truyền công nhận là độc đáo nhất. Vì ngài là Mẹ hiền từ bi, là Bồ tát (Boddhisattva) ban vui cứu khổ, đặc biệt là ngài lấy âm thanh làm đối tượng tu tập và lắng nghe tiếng kêu của cuộc đời để cứu khổ. Vì thế, trong tiềm thức của mỗi Phật tử chúng ta, ngài Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) trở thành một biểu trưng trọn vẹn cho lòng từ bi (karuṇā) của Phật giáo (Buddhism).

Phần đông những ai có khuynh hướng về nữ tính, về sự dịu dàng vĩ đại của Mẹ hiền và có khát vọng hướng tới nguồn tâm linh muốn “lìa khổ được vui”, chúng ta đều quy ngưỡng và kính thờ Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara).

Tình thương không bờ bến của Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) như một bà Mẹ trong gia đình, như Mẹ hiền trong tất cả các Mẹ hiền. Ngài không còn là Phật hay Bồ Tát cao xa trên chín tầng mây nữa mà ngài là Mẹ hiền như tín ngưỡng bình dân của chúng ta. Bàn tay của người Mẹ hiền xoa dịu những khổ đau của các con.

Có làm được như vậy, Phật giáo nói chung và tinh thần từ bi (karuṇā) của đạo Phật nói riêng mới thực sự đi vào cuộc đời. Chỉ có người Mẹ với nhiều tính toán (84.000 đầu), với mắt thấu hiểu (84.000 mắt) và với vô lượng phương tiện uyển chuyển (84.000 tay) mới tích cực năng nổ, đầy tình thương, sẵn sàng cứu độ, mới luôn luôn đem lại niềm an ủi ấm áp tình thương, và mới có thể khơi nguồn cho tâm thức con người hướng đến lý tưởng từ bi (karuṇā), bình đẳng, vô ngã và vị tha.

Đạo Phật là đạo từ bi (karuṇā) mà Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) là biểu tượng của lòng từ (The Compassionate Goddess – Nữ Thần Từ Bi). Oai lực của ngài nổi bật trong việc giải cứu bảy nạn, tiêu trừ được ba độc tham (abhijjhā), sân (byāpāda) và si (avijjā), thỏa mãn hai điều mong cầu (con trai hay gái), ứng hóa 32 ứng hóa thân (Sambhoga-kāya) và sử dụng 14 lối thuyết pháp.

Trong kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm (Śūraṅgama Sūtra), Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù (Mañjuśrī) chọn pháp môn nào có thể thích hợp cho chúng sanh cõi ta bà tu tập. Hai mươi lăm vị thánh tuần tự đứng lên trình bày chỗ sở chứng và tâm đắc của mình, Bồ tát Văn Thù (Mañjuśrī) chọn Pháp môn Nhĩ căn Viên thông của Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) là hay hơn cả, vì chúng sanh cõi ta bà này dễ lay chuyển bởi âm thanh.

Nhận thấy rằng kinh Lăng Nghiêm (Śūraṅgama Sūtra), rất hay, ý nghĩa thâm áo, nên tôi phát tâm biên soạn một cuốn sách trình bày bối cảnh và nội dung hai mươi lăm vị thánh trình bày và trong đó nhấn mạnh pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông được nổi bật hơn cả.

Tôi tập trung ở phẩm Quan Âm Quảng Trần do Tỳ kheo ni (bhikkhunī) Bảo Giác biên dịch tiếng Việt và chương V, VI của kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm (the Śūraṅgama Sūtra) do cư sĩ Tâm Minh dịch Việt.

Nhân đó, tôi cũng muốn giới thiệu về cuộc đời, xuất xứ, ý nghĩa hay những gì liên quan tới Danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara), vì thế tác phẩm này gọi là Quan Âm Quảng Trần. Quảng là rộng. Trần là trình bày. Trình bày chỗ tận diệu của Bồ Tát Quan Thế Âm (Avalokiteśvara Boddhisattva) để khuyến tu.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Quan Âm Quảng Trần – Thích Nữ Giới Hương tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Hương Sen Vạn Đức PDF – Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Định Tuệ

Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe PDF

Định Tuệ

100 Ngày Độc Cư PDF – Thuần Tĩnh việt dịch

Định Tuệ

Nhân Quả Báo Ứng – Văn Xương Đế Quân – Sách PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 4 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Liễu Phàm Tứ Huấn toàn tập – HT Tịnh Không giảng giải PDF

Định Tuệ

Tìm hiểu Pháp môn Tịnh độ – Phạm Đình Nhân

Định Tuệ

Đường mây trong cõi mộng PDF – Đại Sư Hám Sơn

Định Tuệ

Thọ Khang Bảo Giám PDF – Ấn Quang Đại Sư tăng đính

Định Tuệ

Viết Bình Luận