Tâm Hướng Phật
Luân Hồi

Mối liên hệ giữa vong hồn và con cháu trên trần gian như thế nào?

Khi bị tác động bởi ý niệm thần hoặc thần thức của vong linh thì sức khỏe hoặc các vấn đề trong cuộc sống của con cháu sẽ vướng mắc không yên ổn, vì thế cuộc sống sẽ khó khăn hơn.

Câu hỏi:

Thưa thầy, Mẹ của con bị đột quỵ nên mất đột ngột, không kịp trăn trối gì, con cũng không mơ thấy mẹ của con báo mộng về điều gì cả?

Sau khi mẹ của con mất thì cuộc sống trong gia đình khó khăn hơn trước rất nhiều, nên con xin hỏi thầy là mẹ con đã siêu thoát chưa? Nếu chưa thì sao con thắp nhang và cúng bái rất đều đặn mà không thấy mọi việc tốt hơn?

Trả lời:

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của mỗi người, trạng thái của mỗi người sắp mất sẽ quyết định cảnh giới tái sinh của mỗi người. Tuy nhiên đa phần những người mất đột ngột như đột quỵ đều từ những nguyên nhân chưa tốt.

Các cụ xưa kia có câu: “Âm siêu thì dương thái”. Vì thế, dựa trên những vấn đề con vừa nêu như trên thì có thể vong linh vẫn còn nhiều điều vướng mắc mà chưa thanh tịnh tu tập để siêu thoát về cảnh giới tốt hơn.

Khi đó, vong linh tại âm giới sẽ dùng “thần thức” để tác động lên con cháu, mong con cháu tìm nguyên nhân về những trái ngang của gia tiên để cứu giúp.

Việc vong linh không báo mộng hoặc thị hiện thành những con vật như bướm… là do năng lực thần thông của vong linh chưa đủ hoặc còn đang chịu hình phạt hoặc theo quy định âm giới mà dựa theo nghiệp không cho phép.

Khi bị tác động bởi ý niệm thần hoặc thần thức của vong linh thì sức khỏe hoặc các vấn đề trong cuộc sống của con cháu sẽ vướng mắc không yên ổn, vì thế cuộc sống sẽ khó khăn hơn.

Bất cứ vong linh nào muốn siêu thoát thì đều phải thỏa mãn 2 điều kiện trong đó điều kiện cần:

  1. Cơ thể lành lặn.
  2. Thanh tịnh.

Điều kiện đủ: Được tác duyên để tu tập giác ngộ và hướng thiện.

Trong đó , những ai lúc sống đã quy y Tam Bảo thì đi theo Đức Quán Thế âm Bồ Tát tu tập và những ai chưa quy y Tam Bảo thì đi theo đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để tu tập. Còn riêng với đồng nhân thì khâm sai sứ giả sẽ đưa vong linh tới tu tập với các vị thánh mà hợp theo duyên nghiệp phận.

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Địa ngục Vô gián là gì? Những tội báo bị đày xuống địa ngục Vô gián

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục lưới thép gai đỉa đói và châu chấu

Định Tuệ

Tái sanh là gì? Như thế nào gọi là Tái sanh?

Định Tuệ

Lục đạo luân hồi trong phật giáo là gì, có những cõi nào?

Định Tuệ

Anh linh và sự siêu độ, cầu siêu cho linh hồn

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục giá lạnh – Địa ngục du ký

Định Tuệ

8 tiền kiếp của tôi và những ân oán ly kỳ

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục dao sắt dao đồng lóc da mặt

Định Tuệ

Quả báo đọa địa ngục nước sôi luộc tay

Định Tuệ

Viết Bình Luận