Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Pháp Diệt Tận PDF – Quảng Minh việt dịch

Kinh Pháp Diệt Tận là bản kinh mà đức Phật thuyết về sự suy tàn và biến mất của Chánh Pháp trên thế gian. Dưới đây là nội dung kinh file PDF để quý vị tụng đọc.

Kinh Pháp Diệt Tận là bản kinh mà đức Phật thuyết về sự suy tàn và biến mất của Chánh Pháp trên thế gian. Theo đúng lẽ của vô thường của tự nhiên, vạn pháp đều không ra khỏi quy luật Thành, trụ, hoại, diệt. Chánh pháp của Như lai cũng như vậy!

Đọc tụng kinh Pháp Diệt Tận này và ngẫm về cuộc sống hiện tại, ta không khỏi ngậm ngùi khi những điều đức Phật huyền ký đang xảy ra: Thiên tai, dịch họa, sự bất thường của thiên nhiên đang xảy ra trên khắp thế gian và ngày một khốc liệt hơn.

Nguyện người hữu duyên đọc được bản kinh Pháp Diệt Tận này xin hãy phát tâm niệm Phật. Chỉ tín sâu, nguyện thiết mà niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật; Nương nơi Bản Nguyện của đức Phật A Di Đà chắc chắn được ra khỏi sanh tử luân hồi.

Chúng ta đang ở sâu vào thời Pháp nhược ma cường, chúng sanh chướng nghiệp lừng lẫy. Lại Đức Di Lặc khoảng 9 triệu năm nữa mới xuất thế… Các pháp tu khác không còn kịp nữa rồi!!!

Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận
Hán dịch: Trong bộ lục của Tăng Hựu, kinh mất tên người dịch, nay là phụ bản bộ lục đời Tống.
Việt dịch: Quảng Minh.

Mời quý bạn đọc Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni – HT Thích Thiền Tâm PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa PDF – Nguyễn Minh Tiến việt dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh PDF – HT Tịnh Không

Định Tuệ

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Định Tuệ

Kinh Bi Hoa hay Đại Bi Liên Hoa PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh A Di Đà PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh dịch

Định Tuệ

Kinh Thiện Ác Nhân Quả PDF – HT Thích Trung Quán dịch

Định Tuệ

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân PDF – HT Huyền Tôn dịch

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát tầm thinh cứu khổ phổ môn thị hiện đồ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận