Tâm Hướng Phật
Kinh Phật

Kinh Pháp Diệt Tận PDF – Quảng Minh việt dịch

Kinh Pháp Diệt Tận là bản kinh mà đức Phật thuyết về sự suy tàn và biến mất của Chánh Pháp trên thế gian. Dưới đây là nội dung kinh file PDF để quý vị tụng đọc.

Kinh Pháp Diệt Tận là bản kinh mà đức Phật thuyết về sự suy tàn và biến mất của Chánh Pháp trên thế gian. Theo đúng lẽ của vô thường của tự nhiên, vạn pháp đều không ra khỏi quy luật Thành, trụ, hoại, diệt. Chánh pháp của Như lai cũng như vậy!

Đọc tụng kinh Pháp Diệt Tận này và ngẫm về cuộc sống hiện tại, ta không khỏi ngậm ngùi khi những điều đức Phật huyền ký đang xảy ra: Thiên tai, dịch họa, sự bất thường của thiên nhiên đang xảy ra trên khắp thế gian và ngày một khốc liệt hơn.

Nguyện người hữu duyên đọc được bản kinh Pháp Diệt Tận này xin hãy phát tâm niệm Phật. Chỉ tín sâu, nguyện thiết mà niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật; Nương nơi Bản Nguyện của đức Phật A Di Đà chắc chắn được ra khỏi sanh tử luân hồi.

Chúng ta đang ở sâu vào thời Pháp nhược ma cường, chúng sanh chướng nghiệp lừng lẫy. Lại Đức Di Lặc khoảng 9 triệu năm nữa mới xuất thế… Các pháp tu khác không còn kịp nữa rồi!!!

Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận
Hán dịch: Trong bộ lục của Tăng Hựu, kinh mất tên người dịch, nay là phụ bản bộ lục đời Tống.
Việt dịch: Quảng Minh.

Mời quý bạn đọc Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư Đồng Tử đà la ni PDF

Định Tuệ

Chú Lăng Nghiêm giảng giải PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Kinh Hoa Nghiêm giảng giải PDF trọn bộ – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Kinh A Di Đà PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh dịch

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ file PDF

Định Tuệ

Kinh Phật căn bản PDF – TT Thích Nhật Từ soạn dịch

Định Tuệ

Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bửu PDF – Thích Duy Lực dịch

Định Tuệ

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF

Định Tuệ

Phật thuyết A Di Đà Kinh trọn bộ file PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Viết Bình Luận