Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Kinh Đại Phước Đức là một trong những đoạn kinh quan trọng thuộc Tam Tạng kinh điển mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp độ sanh.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh Phước Đức

Kinh Đại Phước Đức: Kinh này được dịch từ Maha Mangala Sutta (Sutta Nipata II) thuộc Tiểu Bộ Kinh I trong tạng Pali. Kinh tương đương trong tạng Hán là phẩm Cát Tường (phẩm thứ 42) của kinh Pháp Cú Thí Dụ (211, tạng kinh Đại Chính Tân Tu).

Kinh Phước Đức là một trong những đoạn kinh quan trọng thuộc Tam Tạng kinh điển mà Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp độ sanh. Kinh Phước Đức được diễn tả trong mười bài kệ.

“Maha” nghĩa là “Lớn ; Đại ; To”.

“Mangala” nghĩa là “Phước Đức, điều thiện, sự may mắn, phước lành, gia tài tốt”.

“Sutta” nghĩa là “Kinh”. Maha Mangala Sutta có thể dịch là Kinh Đại Phước Đức hay Kinh Phước Đức Lớn.

Trong truyền thống các nước Phật giáo, nhất là các nước theo Nam Tông thì Kinh Phước Đức được truyền tụng trong các buổi lễ như một kinh chú màu nhiệm.

Tu sĩ hoặc Phật tử tin tưởng rằng, khi tụng hoặc khi nghe và thực hành bản Kinh Phước Đức thì sẽ gặp được nhiều may mắn và tránh được tai nạn trong cuộc đời. Người chí thành trì tụng và thực hành Kinh Phước Đức sẽ được thành công và an lạc dù ở bất cứ nơi nào.

Vào các ngày đầu Xuân, những người con Phật lên chùa dâng hương cầu nguyện, mong ước một năm mới bình an, thịnh vượng. Bên cạnh việc lễ bái, cầu nguyện, cúng dường… nếu người nào hữu duyên được đọc tụng và hành trì theo Kinh Phước Đức thì chắc chắn sẽ gặt hái được phước báo vạn sự cát tường như ý.

Theo tạng kinh và các tài liệu liên hệ, bài kinh này được truyền thống Phật giáo các nước cho biết rằng nguyên do Phật nói kinh này tại Tu Viện Cấp Cô Độc, nơi vườn Thái tử Kỳ Đà; gần nước Xá Vệ; suốt mười hai năm. Thiên và Nhân đã tranh cãi và bất đồng ý kiến về việc làm cùng ý nghĩa về Phước Đức.

Vua Phạm Thiên đã theo lời khuyên của Sakka, đại diện đến hỏi Phật về ý nghĩa thật của sự Phước Đức. Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên chư Thiên cũng như Nhân loại nên học và thực hành Ba mươi tám điều Phước Đức để tu thân mình được an lành, hạnh phúc và tất cả những người xung quanh mình cũng đều được Phước Đức (ấy là điều tối ư quan trọng, chứ không phải trì tụng suông).

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Đại Phước Đức (Maha Mangala Sutta) – Thích Huyền Diệu dịch tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Thuyết Kinh cha mẹ ân trọng khó báo đáp

Định Tuệ

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa PDF – Nguyễn Minh Tiến việt dịch

Định Tuệ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật đa trọn bộ PDF – HT Thích Trí Nghiêm

Định Tuệ

Kinh Phật thuyết Ðại tịnh pháp môn – Tịnh Nguyên dịch – PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân PDF – HT Huyền Tôn dịch

Định Tuệ

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Định Tuệ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ PDF cho bạn đọc tụng – Tâm Minh

Định Tuệ

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp Sanghata PDF – Nguyên Hiển dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận