Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Kinh Vu Lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo truyền thống Bắc tông.

Lời nói đầu

Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo truyền thống Bắc tông.

Hai tụng bản trong nghi thức này là bản dịch song thất lục bát của HT. Thích Huệ Đăng, mà phần lớn Tăng Ni và Phật tử đều thuộc lòng.

Nghi thức được biên soan gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần Chánh kinh và phần hồi hướng. Đây là nghi thức thuần Việt có nhiều bài sám nguyện, thường đọc tụng suốt mùa Vu-lan tháng bảy như là tháng báo hiếu của người con Phật.

Nhưng thật ra kinh này có thể được đọc tụng hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu.

Ngoài ra, nghi thức này có thể được sử dụng trong những dịp chúc mừng sinh nhật mẹ cha, chúc thọ cho ông bà và ngay cả các khóa lễ kỳ siêu cho cha mẹ quá cố và cửu huyền thất tổ.

Vì tính đa dạng của nghi thức, người thọ trì đọc tụng phải chọn đúng bài sám nguyện với nội dung thích hợp. Tụng nghi thức này là để tiếp tục nuôi lớn các hạt giống biết ơn và đền ơn đối với hai đấng sinh thành.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Hòa Thượng Thích Huệ Đăng dịch tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu – HT Tịnh Không PDF

Định Tuệ

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

Định Tuệ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Định Tuệ

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát PDF

Định Tuệ

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF

Định Tuệ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật PDF cho bạn đọc tụng

Định Tuệ

Kinh Hiền Nhân – Hòa Thượng Thích Hành Trụ việt dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận