Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni PDF

Dưới đây là nội dung Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni, Đường Bất Không Hán dịch, Huyền Thanh việt dịch.

Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh
Đường Bất Không dịch
Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Thần chú Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni:

Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa nam. Án, vĩ bổ la nghiệt bệ, ma nê, bát la bệ, đát tha đa, nễ nại xả ninh, ma nê ma nê, tô bát la bệ, vĩ ma lê sa nghiệt la, nghiễm tỳ lệ, hồng hồng, nhập phộc la nhập phộc la, một đà, vĩ lô chỉ đế, ngu tứ dạ, địa sắt xỉ đa nghiệt bệ, sa phộc ha.

巧休 屹楠 凹卡丫凹觡 輆 合旦匡丫慌 亙仗 盲立 凹卡出 市叨瞀弁 亙仗 亙仗 鉏盲立 合亙同 州丫先 丫庌刑 嫟嫟 捂匡 捂匡 后盍合吐丁包 圩災囚泏凹 丫慌 送扣桭.

NAMAHÏ SARVA TATHÀGATANÀMÏ_ OMÏ VIPULAGARBHA MANÏI PRABHE TATHÀTÀ NIDAR’SANE MANÏI MANÏI SUPRABHE VIMALE SÀGARA GAMBHÌRE HÙMÏ HÙMÏ JVALA JVALA BUDDHÀVILOKITE GÙHYÀDHISÏTÏITA GARBHE SVÀHÀ.

Kinh ghi là: “Đà La Ni này có uy đức lớn. Đức Phật do Đà La Ni này mà thành Đạo, do Đà La Ni này mà hàng phục chúng Ma, hay diệt ác chướng, hay thành sáu Độ (6 Ba La Mật).

Nếu viết trên tờ giấy, tơ trắng, bảng, vách tường, phướng, lầu gác… mà có người tạm nhìn vào, đọc tụng thọ trì với nghe tiếng, đeo trên thân kèm chuyển chạm vào người khác thì nhóm tội 5 Nghịch, 4 Trọng, 10 Ác của người ấy đều được tiêu diệt.

Không bị vướng vào dao, chất độc, nước, Hỏa kiếp, giặc cướp, Tà Mỵ, sốt rét, bệnh dịch, bệnh nóng lạnh… thảy đều xa lìa tất cả bệnh khổ.

Gặp được Phúc Khánh, mong cầu toại ý. Lúc lâm chung thời được chư Phật an ủi khiến sinh về cõi Tịnh Độ. Hết thảy lồi cầm thú, Phi nga, muỗi, mòng, sâu bọ… gặp được bóng ảnh, nương vào chút bụi (của người này) đều được giải thốt.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong – TT Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Kinh Trung A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa PDF – Đoàn Trung Còn dịch

Định Tuệ

Kinh Tạp A Hàm trọn bộ – Thích Đức Thắng việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh A Di Đà PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh dịch

Định Tuệ

Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF

Định Tuệ

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni – HT Thích Thiền Tâm PDF

Định Tuệ

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni PDF – Dịch giả Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Viết Bình Luận