Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Bắc Truyền

Kinh Trung A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ việt dịch PDF

Dưới đây là nội dung trọn bộ Kinh Trung A Hàm, Hán Dịch: Tam Tạng Tăng-già-đề-bà, Việt Dịch và Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ.

Hán dịch:
Tam Tạng TĂNG-GIÀ-ĐỀ-BÀ (Saṅghadeva)
三藏瞿曇僧伽提婆
ĐẠO TỔ bút thọ
道祖筆受
Việt dịch:
TUỆ SỸ

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An thứ 2 (398). Kinh này là một bộ trong bốn Kinh A-hàm của Phật giáo Bắc truyền.

Vì kinh này tập hợp các kinh không dài không ngắn, ở dạng trung bình nên được đặt tên là Trung A-hàm (Xem DI-SA-TẮC NGŨ PHẦN LUẬT 30, LUẬN PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC, quyển thượng).

Bản Hán dịch đầu tiên của kinh này do ngài Đàm-ma-nan-đề thực hiện vào đời Phù Tần, niên hiệu Kiến Nguyên thứ 20 (384), gồm 59 quyển (hiện nay đã thất lạc, chỉ còn một ít bản lẻ). Vì bản dịch này chưa phù hợp với nguyên ý, nên hơn 10 năm sau, ngài Tăng-già-đề-bà dịch lại.

Nội dung của bản dịch kinh này gồm 5 tụng, 18 phẩm, 222 kinh, khoảng 514.825 chữ (Xem bài tựa của Đạo Từ trong XUẤT TAM TẠNG KÝ TẬP quyển 9).

Mời quý bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Trung A Hàm – Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải tại file PDF dưới đây.

Kinh Trung A Hàm quyển 1

Kinh Trung A Hàm quyển 2

Kinh Trung A Hàm quyển 3

Bài viết cùng chuyên mục

Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh – Như Hòa dịch

Định Tuệ

Kinh đại thừa công đức tạo tượng Phật PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Lăng Già Tâm Ấn PDF – Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Định Tuệ

Kinh Đại Phước Đức PDF – Thích Huyền Diệu dịch

Định Tuệ

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – HT Thích Huệ Đăng dịch PDF

Định Tuệ

Kinh A Di Đà PDF trọn bộ cho bạn đọc tụng – HT Thích Trí Tịnh dịch

Định Tuệ

Kinh Dược Sư Như lai bổn nguyện công đức – Âm nghĩa file PDF

Định Tuệ

Kinh Trường A Hàm trọn bộ – Thích Tuệ Sỹ dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận