Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Họa phước khôn lường: Thế nào là trong phước có họa?

Đây là nói rõ trong phước có họa. Nếu tự chúng ta không thấy rõ, không hiểu được họa phước ẩn tàng trong nhau, thì rất dễ dàng đọa lạc.

Trong quyển Trúc Song Tùy Bút của Đại sư Liên Trì có viết:

Một người xuất gia tu hành ở trên núi đã mười mấy năm chưa từng xuống núi. Về sau được người đời phát hiện ra, mọi người thấy ông là người có đạo, có trí tuệ nên liền thỉnh ông xuống núi để hoằng pháp. Do mười mấy năm chuyên tu trên núi nên ông có phước báo rất lớn, khi vừa xuống núi đi hoằng pháp thì được mọi người cung kính cúng dường rất nhiều.

Trong thời gian này có thể nói là ông đang hưởng thụ phước báo của mình, nhưng về đạo tâm thì đã thoái chuyển mất, không còn dõng mãnh tinh tấn như trước nữa.

Một hôm ông ấy gặp Đại sư Liên Trì, Đại sư Liên Trì liền kể cho ông nghe một câu chuyện nhưng thật ra là đang nói ông ấy. Trong câu chuyện này nói về người tu hành ở trên núi rất tinh tấn, về sau ông bị danh văn lợi dưỡng dụ dỗ mê hoặc, tự mình không làm chủ được nên bị đọa lạc, thì ông ấy hỏi:

– “Ngài đang nói vị nào vậy?”.

Đại sư Liên Trì trả lời:

– “Chính là huynh đấy!”

Đây là nói rõ trong phước có họa. Nếu tự chúng ta không thấy rõ, không hiểu được họa phước ẩn tàng trong nhau, thì rất dễ dàng đọa lạc.

Cho nên, đặc biệt là những vị xuất gia còn trẻ nếu gặp được sự cúng dường dồi dào, tức là gặp phải ma vương, thì nhất định sẽ bị đọa vào tam đồ khổ. Cho dù biết giảng kinh thuyết pháp có giỏi đi nữa cũng không ngoại lệ.

Ngày nay chúng ta thấy được có rất nhiều người lúc đầu tìm đến cửa Phật tu học rất tinh tấn, thế nhưng được một thời gian thì công việc làm ăn kiếm tiền càng lúc càng thuận lợi, họ liền chạy theo những đồng tiền này mà quên mất cái tâm cầu đạo của mình, để rồi chính mình cứ mãi trượt dài trên con đường danh lợi. Tương lai nhất định không tránh khỏi phải đọa lạc vào tam đồ.

Đây gọi là trong phước có họa vậy!

Chúng ta là những người tu học mong muốn một đời này có thể thuận lợi vãng sanh về Cực Lạc, thì khi phước báo hiện tiền cần nên đặc biệt cẩn thận, tự mình không nên khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến thì sẽ bị đọa vào ngạ quỷ đạo. Cho dù ta tu rất giỏi, thường ưa thích bố thí hành thiện, cũng không tránh khỏi đọa vào trong phước đức quỷ.

Vậy phước đức quỷ là gì?

Là những quỷ thần được nhân gian thờ cúng như: Thổ Địa, Thành Hoàng, Sơn Thần. Ba vị quỷ thần này đều thuộc về Chánh Thần, tuy nhiên họ vẫn thuộc về quỷ đạo, không ra ngoài quỷ đạo.

Cho nên, người niệm Phật chúng ta không nên thường nuôi dưỡng cái tâm tham chước trên mọi hoàn cảnh này. Trong tâm chỉ nên giữ lấy một câu A Di Đà Phật mà thôi, có như vậy thì đời này mới có được cơ hội vãng sanh Cực Lạc, mới có thể thành tựu đạo nghiệp của chính mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Pháp sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Học cách tích đức bằng những việc đơn giản trong cuộc sống

Định Tuệ

Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật là quê nhà của chúng ta

Định Tuệ

Những việc tuy nhỏ nhặt nhưng làm hao tổn phước cần lưu ý

Định Tuệ

Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?

Định Tuệ

Làm người phải biết tiếc phước, đừng nên hoang phí

Định Tuệ

28 điều Ấn Quang Đại Sư khuyên bảo người người nên nhớ

Định Tuệ

Khi sinh tâm Thanh Tịnh thì đó là thế giới Cực Lạc

Định Tuệ

Sống an vui có đơn giản không? Làm sao để sống an vui, hạnh phúc?

Định Tuệ

Người Phật tử cần biết sử dụng tiền bạc cho đúng pháp

Định Tuệ

Viết Bình Luận