Tâm Hướng Phật
Luận Tạng

Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ khưu Hộ Pháp – Trọn bộ sách PDF

Nền Tảng Phật Giáo là bộ sách Tỳ khưu Hộ Pháp biên soạn. Dưới đây là trọn bộ 10 quyển sách Nền Tảng Phật Giáo file PDF để bạn tiện đọc.

Lời nói đầu

Quyển I Tam-Bảo:

Tam-Bảo là đề tài rộng lớn bao gồm tất cả giáo pháp của Đức-Phật. Bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Tam-Bảo này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo.

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyển Tam Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng:

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông.”

Quyển II Quy-Y Tam-Bảo

Quy-Y Tam-Bảo là đề tài rộng lớn, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Quy-Y Tam-Bảo này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo.

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyển Quy-Y Tam-Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng:

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông.” Bần sư chân thành biết ơn quý vị.

Quyển III: Pháp-Hành Giới

Pháp-Hành Giới là đề tài rộng lớn, bần sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu đem trình bày trong quyển Pháp-Hành Giới này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản trong Phật-giáo.

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyển Pháp Hành Giới lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng:

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc cho phần đông.” Bần sư chân thành biết ơn quý vị.
….

Mời quý bạn đọc trọn bộ sách Nền Tảng Phật Giáo – Tỳ khưu Hộ Pháp tại những file PDF dưới đây.

Nền Tảng Phật Giáo Quyển 1: Tam Bảo
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 2: Quy Y Tam Bảo
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 3: Pháp Hành Giới
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 4: Nghiệp và Quả của Nghiệp
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 5: Phước Thiện
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 6: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 7: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 2
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 8: Pháp-hạnh ba-la-mật 3
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 9: Pháp Hành Thiền Định
Nền Tảng Phật Giáo Quyển 10: Pháp Hành Thiền Tuệ

Bài viết cùng chuyên mục

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 2 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Mật tông và kinh đại thừa – Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Khác biệt giữa Ma và Phật – Hòa Thượng Tịnh Không giảng

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông trọn bộ – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 7 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 5 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Phật Học Phổ Thông quyển 12 – HT Thích Thiện Hoa – Sách PDF

Định Tuệ

Tứ chủng thanh tịnh minh hối – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng PDF

Định Tuệ

100 Câu Hỏi Phật Pháp tập 1 PDF – Thích Phước Thái

Định Tuệ

Viết Bình Luận