Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Vì sao chính mình học Phật lại dẫn đến sự phản đối của cha mẹ?

Chúng tôi đã gặp được rất nhiều, rất nhiều gia đình cha mẹ phản đối con cái học Phật. Vì sao chính mình học Phật lại dẫn đến sự phản đối của cha mẹ như vậy?

Điều căn bản nhất ở trong hành môn, Phật ở trong Quán Kinh giảng về Tịnh nghiệp Tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu, bạn đã làm được chưa?

Chúng tôi đã gặp được rất nhiều, rất nhiều gia đình Cha Mẹ phản đối con cái học Phật. Tại vì sao chính mình học Phật lại dẫn đến sự phản đối của Cha Mẹ như vậy? Chúng ta chưa có học tốt, chúng ta còn chưa có tận hết hiếu đạo.

Nếu như sau khi học Phật càng hiếu thuận hơn đối với Cha Mẹ, chăm sóc còn chu đáo hơn, Cha Mẹ nhất định vô cùng hoan hỉ, nhất định đi đến đâu cũng nói với mọi người, đứa con của tôi rất có hiếu, nó học Phật nó hiểu được mà hiếu thuận, họ sẽ khích lệ tất cả Thanh Niên đều nên học Phật, không phải đạo lý như vậy sao? Chúng ta học Phật không những chưa học đến nơi căn bản thì cũng chưa học được gì.

Sau khi học Phật thì trong gia đình biến thành như thế nào? Ngày ngày nhìn thấy Cha Mẹ tạo nghiệp, ngày ngày phê bình họ, ngày ngày không hài lòng với họ. Cha Mẹ bạn nhìn thấy bạn như vậy, họ đương nhiên thấy khó chịu.

Bạn tuy là hy vọng Cha Mẹ được tốt có thể ăn trường chay, có thể không sát sanh, có thể không trộm cắp, có thể không vọng ngữ, làm được giống như trong Phật Pháp đã dạy, thì bạn phải dùng phương pháp để bạn cảm hóa họ.

Bạn không thể cứ phê bình họ: không thể nói Cha Mẹ cứ ăn thịt đi, ăn thịt tương lai phải trả giá đó, không thể có cách nói như vậy được.

Tuy rằng đó là sự thật, bạn phải hiểu được đó là hoàn cảnh như thế nào? Cũng như vừa mới nói lúc bạn vừa nói Pháp bạn phải xem là ở nơi chốn nào? Bạn phải xem là ở thời gian nào.

Họ cho dù đã làm ra rất nhiều ác nghiệp, nhưng không thể nói. Không những không thể nói ngay cả đến cái vẻ mặt cũng không được để lộ ra. “Hằng Thuận Chúng Sanh Tùy Hỷ Công Đức” phải từ từ mà dẫn dắt họ, phải có thời gian, thời gian dài khiến họ dần dần giác ngộ, khiến họ hiểu được mà quay đầu.

NGƯỜI XƯA CỦA CHÚNG TA CÓ MỘT TẤM GƯƠNG TỐT, ĐÓ LÀ VUA THUẤN.

Những gì Vua Thuấn đã làm đều là công phu tự xét lấy mình, trong thời gian 3 năm đã cảm hóa hết tất cả những người trong gia đình ông.

Nếu bạn có thể học ông Vua Thuấn, sau khi học Phật rồi nội trong 3 năm thì người trong một nhà, Cha Mẹ, anh, chị, em của bạn đều có thể được cảm hóa thành người thiện, thì công đức của bạn đã được thành tựu rồi, quyết định là không thể phê bình, quyết định là không thể hủy báng. Ngôn từ, dung mạo đều phải khiến cho người khác nhìn thấy, nghe thấy liền sanh tâm hoan hỉ.

CÁI ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN CHÍNH LÀ PHẢI KẾT HOAN HỈ DUYÊN VỚI CHÚNG SANH.

Họ không thể sanh tâm hoan hỉ đối với bạn, không thể sanh tâm tôn trọng, bạn có nói lời hay như thế nào họ cũng không nghe, nghe không lọt tai, cái đạo lý này vô cùng quan trọng…

Trích: PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH – TẬP 247
CHỦ GIẢNG: LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG!

Bài viết cùng chuyên mục

Hôn trầm thụy miên là gì? Làm sao đối trị hôn trầm thụy miên?

Định Tuệ

Một danh hiệu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả phương pháp tu hành

Định Tuệ

Khai thị và phát nguyện vãng sanh Cực Lạc – Sư Thích Giác Khang

Định Tuệ

Ngũ trược ác thế ở Phạm trù thân người như thế nào?

Định Tuệ

Mê tín là gì? Đồng cốt, xem tướng, xin xăm bói quẻ đều là mê tín

Định Tuệ

3 mối nhân duyên giữa cha mẹ và con cái theo quan điểm đạo Phật

Định Tuệ

Phước báo chúng ta ngày nay hưởng là gì? Từ đâu mà có?

Định Tuệ

Hồi hướng là gì? Người niệm Phật chớ quên phần hồi hướng công đức

Định Tuệ

Vì sao chúng ta không nên đọc báo chí, xem phim ảnh truyền hình?

Định Tuệ

Viết Bình Luận