Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Thiền sư Minh Chánh soạn PDF

Quyển Pháp Hoa Đề Cương do thiền sư Minh Chánh soạn. Sư là người Việt Nam sống vào thời Nguyễn, tu theo tông Tào Động đàng ngoài, một trong những tông phái Thiền từ Trung Hoa truyền sang nước ta.

Trích đoạn: Giảng Lược Đề Cương Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh trọng yếu. Theo chương trình tu học của thiền viện, sau khi các thiền sinh đã học qua những bản kinh căn bản, thì học tới kinh Pháp Hoa.

Đáng lẽ chúng ta học nguyên bản kinh Pháp Hoa, nhưng bộ này đã được Hòa thượng Ân sư giảng giải rồi. Để chư huynh đệ nắm được cương lĩnh toàn bộ kinh, chúng ta học thêm Đề cương kinh Pháp Hoa là học phần cương yếu, Thượng nhân Minh Chánh nêu lên cốt lõi của kinh qua cái nhìn của thiền sư Việt Nam, giúp chúng ta thấy rõ chỉ thú của thiền thông rất sâu sát với lời Phật dạy.

Kinh này qua các thời được rất nhiều vị tôn túc nghiên cứu, dịch thuật, giảng giải, chú sớ. Về phương diện thọ trì, Phật tử Việt Nam đa số đều thọ trì kinh này.

Cho tới bây giờ, bản dịch kinh Pháp Hoa của Hòa thượng Chủ tịch Phật giáo Việt Nam đã in ra rất nhiều lần, được lưu hành rộng rãi trong các giới học Phật Việt Nam. Cho nên nói đến kinh Pháp Hoa thì hàng Phật tử không ai không biết.

Quyển Pháp Hoa Đề Cương do thiền sư Minh Chánh soạn. Sư là người Việt Nam sống vào thời Nguyễn, tu theo tông Tào Động đàng ngoài, một trong những tông phái Thiền từ Trung Hoa truyền sang nước ta.

Đề cương này ra đời khoảng năm 1819, được đưa vào Phật Điển Tùng San, là một trong mười tác phẩm của bộ sách quý ấy, do Hội Phật giáo Bắc kỳ chủ trương biên tập, khắc bản.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Đề Cương Kinh Pháp Hoa – Thiền sư Minh Chánh soạn tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Tịnh Nghiệp Tam Phước PDF – Hòa Thượng Tịnh Không

Định Tuệ

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Cẩm nang tu đạo PDF – Hòa Thượng Quảng Khâm

Định Tuệ

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF – HT Thích Thanh Từ giảng giải

Định Tuệ

Nhân Gian Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam dịch

Định Tuệ

Niệm Phật Pháp Yếu PDF – Dịch Viên Mao Lăng Vân kết tập

Định Tuệ

Trang Tôn Kinh Huyền Hoặc – Nghiêm Xuân Hồng – PDF

Định Tuệ

Niệm Phật Thành Phật PDF – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Phật Pháp Cứu Đời Tôi PDF – Thượng Tọa Thích Chân Tính

Định Tuệ

Viết Bình Luận