Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ – Sách PDF

Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời dạy của Tổ Ấn Quang về sự giáo dục trong gia đình.

Nội dung của quyển sách Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ này là các phần trích lục những đoạn khai thị của Ấn Quang Đại Sư về vấn đề giáo dục trong gia đình.

Phần lớn nội dung sách thường có tính chất nhắc đi nhắc lại các luận điểm giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Mặc dù có sự giống nhau về nội dung ở một số phần trích lục nhưng chúng tôi vẫn giữ lại mà không lược đi. Vì sao?

Vì trong một đoạn khai thị ngắn, Tổ Ấn Quang có nói: “…nhưng về chuyện dạy dỗ con cái lại phải bàn đi luận lại, bởi lẽ nếu chỉ nhắc đến một lần, e rằng ông chẳng biết chọn lấy điều thân – sơ, rất có thể bị tổn hại!”.

Thế nên mặc dù có sự lặp đi lặp lại bằng cách này hoặc bằng cách khác ở các phần của quyển sách này, việc ấy không hề gây trở ngại cho đọc giả, mà còn khiến cho đọc giả có cơ hội ÔN ĐI ÔN LẠI nhiều lần những lời pháp vàng ngọc, thấm được tâm giác thế cứu đời của Tổ Ấn Quang, để từ đó mới có thể hiểu thấu đáo được sự-lý và tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình.

Khổng Tử nói: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ” (Học mà mỗi buổi tập, chẳng phải là vui thích lắm sao?). Vậy nay, khi chúng ta đọc quyển sách này, chẳng phải là vui thích lắm sao!

Trong quá trình biên tập chỉnh lý ắt không tránh khỏi những sai sót không nên có. Rất mong quý vị lượng thứ và bổ cứu cho. Xin chân thành cảm ơn!

“Trong cõi đời hiện thời, trừ đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình ra, dẫu Phật, Bồ Tát, thánh hiền cùng xuất hiện trong cõi đời cũng chẳng biết làm sao! Xin hãy đọc kỹ Văn Sao sẽ tự biết. Nếu có thể xét kỹ thì không điều nghi nào chẳng cởi gỡ được!” (Ấn Quang Đại Sư)

Mời quý bạn đọc Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Nhân Gian Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam dịch

Định Tuệ

Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp PDF trọn bộ – Thích Huyền Dung

Định Tuệ

Cao Tăng Dị Truyện PDF – Truyện kể các vị cao tăng Trung Quốc

Định Tuệ

Bốn Chúng Vãng Sanh PDF – Chúc Đức và các thành viên dịch

Định Tuệ

Ngữ Lục – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Ánh Sáng Chân Tâm PDF – Đức Đạt Lai Lạt Ma

Định Tuệ

Niệm Phật Thập Yếu PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ PDF

Định Tuệ

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

Viết Bình Luận