Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Đặt tượng Phật ở ngoài trời giúp chúng sanh có cơ hội nhìn thấy Phật

Cho nên bây giờ có người đề xướng kiến lập một pho tượng lớn ở nơi cao bên ngoài tự viện này, đó cũng là một việc tốt. Đó là phổ độ chúng sanh mà.

Đặt tượng Phật ở ngoài trời có thể giúp đỡ rất lớn cho các quỷ thần, họ có cơ hội gặp được chư Phật Bồ Tát, họ sẽ cảm ân bạn. Cho nên chúng ta hiện nay cũng tán thành việc kiến lập tượng Phật trong sân vườn.

Có người tặng tôi một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát rất lớn. Tôi đặt tượng tại đạo tràng Hướng Tiểu Lợi ở Thâm Quyến, dựng một cái đình nhỏ ở trong vườn, không nên để Bồ Tát phải dầm mưa, cho nên làm cái đình đó, tượng Bồ Tát thờ ở trong đó. Hình như là Tam diện Quán Âm.

Dựng ở ngoài vườn để làm gì? Để cho loài chim nhỏ, chim nhỏ là loài súc sanh, nó cũng có thể gặp Phật. Cõi ngạ quỷ cũng có thể nhìn thấy Phật, thuận tiện lắm.

Trong chánh điện thì loài ngạ quỷ này nếu nó không được mời gọi, sẽ không dám vào, có thần hộ pháp, nó không vào được. Tượng Phật này thờ ở bên ngoài nó có thể nhìn thấy được.

Hơn nữa tượng Phật dựng ở bên ngoài, người bình thường bên ngoài, qua qua lại lại đều có thể thấy được. Chỉ cần họ nhìn thấy thì ấn tượng đó sẽ rơi vào A lại da, tức là gieo được mầm thiện cho họ rồi.

Cho nên bây giờ có người đề xướng kiến lập một pho tượng lớn ở nơi cao bên ngoài tự viện này, đó cũng là một việc tốt. Chúng tôi cũng không phản đối. Đó là phổ độ chúng sanh mà. Làm cho tất cả chúng sanh có cơ hội nhìn thấy Phật nghe được Pháp.

Ngày nay nghe pháp rất thuận tiện, đặc biệt là nơi có Tượng Phật. Chúng tôi dùng máy phát âm, không cần dùng ti vi, dùng máy phát âm mở lớn những đĩa CD giảng Kinh, băng cattset, nghe được âm thanh. Phương pháp này rất tốt!

Chúng ta ngày nay bản thân ở trong rừng, chúng ta có rất nhiều cây ăn quả. Ở trong rừng, ở trong vườn rau chúng ta mở máy niệm danh hiệu Phật, tức dùng máy niệm Phật mở niệm Phật, “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Những loài trùng nhỏ, chim nhỏ, những loài súc sanh này đều có cơ hội nghe được. Nó không thể nghe Kinh, thì danh hiệu Phật tương đối dễ vậy. Giúp nó thấy được tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật, đó là việc tốt vậy.

Cho nên thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta làm gì đó để giúp đỡ chúng nó. Chúng nó sẽ biết ơn.

Ngày nay giúp người, người không biết cám ơn. Chúng ta biết rằng súc sinh, ngạ quỷ hiểu được cám ơn. Cùng kết thiện duyên với mọi người, đó là điều tốt.

A DI ĐÀ PHẬT
Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT. Tịnh Không Giảng

Bài viết cùng chuyên mục

Pháp môn Tịnh Độ thù thắng không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Người chân thật tu hành nhất định không thể xa rời Giới Định Tuệ

Định Tuệ

Vãng sanh là gì? Điều kiện để người niệm Phật cầu vãng sinh tịnh độ

Định Tuệ

Chánh nguyện niệm Phật, nguyện tất cả đều vãng sinh Tịnh độ

Định Tuệ

Phước báo là từ đâu mà có, tai họa là từ chỗ nào mà ra?

Định Tuệ

Bố thí Tài thì được tiền tài

Định Tuệ

Chúng ta có hai ân nhân không thể quên trong đời này

Định Tuệ

Ăn cái người không ăn, làm cái người không làm

Định Tuệ

Một niệm vừa sanh khởi, phải quán sát và chiếu cố câu thoại đầu

Định Tuệ

Viết Bình Luận