Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên PDF trọn bộ 4 quyển

Dưới đây là trọn bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, được chuyển ngữ bởi Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa, Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang…

Lời tựa cho bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên

Linh Nham Ấn Quang lão pháp sư nghiêm trì giới luật, hoằng dương Tịnh Độ, lời lẽ làm pháp tắc cho cõi đời, hành vi làm khuôn mẫu cho đạo, dùng văn tự Bát Nhã rộng độ mọi loài, mưa pháp tuôn khắp, tứ chúng suy tôn là vị Tổ thứ mười ba của Liên Tông. Từ thời cận đại đến nay, quả thật là một nhân vật chưa từng có.

Bản thân tôi từ thuở nhược quan (hai mươi tuổi) phát nguyện quy y đức Phật, tự xét thiện căn nhỏ nhoi, mỏng manh, cứ lần khân mãi không thành tựu gì!

Năm Dân Quốc 31 (1942), ngoại nhân khinh rẻ, xâm lăng Trung Hoa, sinh linh lầm than, các nỗi khổ chen nhau nung đốt không thể nào dứt dẹp được, đọc lại Văn Sao, giật mình, tỉnh ngộ, bèn quy mạng, gieo tấm lòng thành, niệm Phật, ăn chay, những điều này đều do Văn Sao ban cho vậy.

Sau này, ngẫu nhiên ở chỗ cư sĩ Đinh Phước Bảo, thấy được hơn hai mươi lá thư của Sư đều là những lá thư chưa được sao chép, chưa đưa vào hai cuốn Văn Sao Chánh Biên và Tục Biên.

Do đó, nghĩ di cảo chính là pháp nhũ được gởi gắm, há nên để mặc cho thất lạc, bèn cẩn thận chép lại để giữ bản sao, đấy chính là bước khởi đầu cho việc biên tập bộ sách này vậy.

Sau khi Sư về Tây, Hoằng Hóa Nguyệt San trưng cầu di cảo, thư đáp lời trưng cầu nườm nượp gởi về, thu được thật phong phú. Nhiều nhất là hòa thượng Diệu Chân ở Linh Nham, pháp sư Tu Luân ở Hàng Châu đều cho chúng tôi đọc những lá thư họ giữ được. Các nơi gởi tặng bản gốc hoặc bản sao cũng chẳng dưới bốn năm chục người.

Thảm đạm sưu tập tìm tòi, tính ra được gần bảy trăm bức thư, một trăm ba mươi bài tạp văn, những bài văn ấy chẳng kém gì những bài đã được đưa vào bộ Tăng Quảng Văn Sao, tôi biên tập thành sách đặt tựa đề Văn Sao Đệ Tam Biên, trân trọng thu gom cất giữ để đợi duyên thù thắng.

Nếu sách được xuất hiện trong cõi đời sẽ giúp đỡ lớn lao cho việc hoằng dương Tịnh Tông và ủng hộ, duy trì pháp môn. Sao chép suốt mấy năm, luôn khư khư một ý niệm nhỏ nhoi: “Nguyện ba ngàn cõi phương Đông, gieo sen chín phẩm nơi trời Tây Phương”, cùng được thấm nhuần pháp ích, cùng lên được bờ giác.

Mồng Bốn tháng Mười Một năm Canh Dần (1950), Kỷ niệm mười năm ngày lão pháp sư viên tịch, Tư thục đệ tử Thượng Ngu La Ung Hồng Đào đảnh lễ cung kính viết lời tựa.

Ghi thêm

Bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên được ấn hành lần này là bản duy nhất được cất giữ tại Linh Nham Sơn ở Tô Châu, vốn là di cảo do cư sĩ La Hồng Đào biên tập, pháp sư Huệ Dung chép lại thành bản cẩn thận, ghép thêm vào đó hai thiên Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ và Đức Dục Khải Mông; do hai bản này đã sớm được lưu hành riêng nên ông La không đưa vào bản thảo. Quy cách trình bày ấn loát nhất loạt lấy hai bộ Văn Sao Sơ Biên và Tục Biên làm chuẩn.

Do trình độ hữu hạn của những đồng nhân làm công tác giảo chánh, đối chiếu, khó thể tránh được sai sót, ngưỡng mong mười phương Tăng – tục, thầy, bạn chẳng tiếc công chỉ dạy để sửa đổi khi tái bản, khôn ngăn tột bực tha thiết khẩn cầu.

Chùa Quảng Hóa tại Bồ Điền, Phước Kiến kính bạch (Giữa Đông năm 1990)

Mời quý bạn đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên trọn bộ tại những file PDF dưới đây.

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 4

Bài viết cùng chuyên mục

Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám – cư Sĩ Quả Khanh

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự tham dục trọn bộ PDF

Định Tuệ

Phá Mê Khai Ngộ PDF – Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 5 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Quan Âm Quảng Trần – Thích Nữ Giới Hương – Sách PDF

Định Tuệ

Lược thuật hành trạng Hòa Thượng Quảng Khâm PDF

Định Tuệ

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên trọn bộ PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận