Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Thiên Đường Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam

Thiên Đường Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Dưới đây là phiên bản việt dịch bởi Đào Mộng Nam.

Thiên Đường Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền từ số 75 đến số 114 ấn tống lần thứ hai năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1981 và phổ biến năm 1983.

Lời Ông Tám giảng trước khi đọc Thiên Đường Du Ký

Hôm qua, một ngày ròng rã, các bạn cũng đã học hỏi không ít và có những người trong thâm tâm cũng còn uất ức chưa thật sự cởi mở, chưa thấu triệt. Vì sao chưa thấu triệt? Vì ý muốn của con người quá nhiều, nhưng mà việc làm trước mắt thấy nó trái tai gai mắt, có cái đúng có cái không, phân minh không rõ, thành ra, đâm ra tiêm nhiễm phần uất khí.

Cho nên hôm nay là ngày rằm tháng chín, chúng ta hội tụ nơi đây, dọn lòng trong sạch hướng thượng, buông bỏ tất cả những cái gì tâm tư riêng biệt, một uất khí hay những chuyện gì trong nội tâm đều xóa bỏ, để chúng ta hưởng ứng những lời giảng và vạch cho chúng ta thấy thiên đường là gì? Đi bằng cách nào?

Nhân dịp ngày rằm này tâm thức của chúng ta có cơ hội, có duyên lành được hội tụ trong sự bất ngờ trong giây phút này để đọc lên cuốn Thiên Đường Du Ký, cộng với người đã hành trong thực hành và đã cảm thức phân giải để cho trình độ các bạn có thể hiểu nhiều hơn và nắm đó để đi và quên tất cả thế sự để trở về với chơn cảnh đời đời bất diệt mà trong đó có thật, nhơn gian mê lầm, chê, chấp, buồn, tủi, khi mà chúng ta quán thông được thiên đường, thì thiên đường ở đâu? Lúc đó các bạn thấy tâm của các bạn là thiên đường, sung sướng vô cùng.

Các bạn thiếu ăn ư? Thiếu mặc ư? Không thiếu cái gì hết! Tại sao còn có sự tranh chấp? Tại sao còn sự mê lầm? Cho nên người sáng suốt nói người mê lầm là ngu muội là vậy! Ngu muội là sao? Có của không biết hưởng, có tâm không biết sử dụng, có phần trí sáng suốt không biết tiến về đó để khai thác nó, cho nên khao khát thiên đường và chán ngán địa ngục, tranh chấp với họ mà không quán thông thì tranh chấp không được, mà muốn trở về thanh nhẹ thì nó bị dính líu rồi, làm sao trở về thanh nhẹ?

Cho nên những người tu Vô Vi khép mình vô tham thiền để tập trung phần điển quang của mình và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên đã và đang làm việc bằng cách nào, nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu, gấp tỉ lần mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội. Đó là sự tăm tối của cá nhân, nên hiểu và nên truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng và không có bao giờ bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Tha thứ chỗ nào?

Người ta sáng suốt, chấn động lực vô cùng tiến hóa đó mới đem lại sự sáng suốt; mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp các nơi, mặt trăng vô cùng tiến hóa, thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận hưởng của đêm trung thu.

Cho nên chúng ta nhân dịp trung thu, chúng ta có mặt trăng, mặt trời trong tâm, chúng ta có sự chấn động lực để mở đường trung dung tiến hóa trên đại đạo, chúng ta phải tận dụng khả năng sẵn có của chính mình và để tiến hóa để hưởng cái lò lửa thanh quang đang ban bố vào tâm thức của mọi chúng sanh, sung sướng vô cùng.

Các bạn không thiếu gì hết. Không thiếu ăn, không thiếu mặc mà chỉ lo cái chuyện bao đồng mà cảm thấy thiếu mà thôi, thị phi cảm thấy thiếu mà thôi, ích kỉ cảm thấy thiếu mà thôi! Chớ kì thật các bạn không có thiếu cái gì hết!

Thừa ăn thừa mặc, đang sống trong thiên đường mà nhân gian lại biểu hiện ra địa ngục vì tâm cầu kì, tâm không cởi mở, tâm còn so đo, tu đạo thì muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, mà không trở về với sự chơn giác sẵn có của chính mình để tận hưởng cái thanh quang mà mình có thể xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Cho nên nhìn mặt biết tâm, các bạn phải nhớ sửa tâm đi, mặt các bạn sẽ đẹp, hồn các bạn sẽ sáng suốt.

Nhân dịp này tôi đến đây, tôi cũng tập trung tất cả những nguyên điển để hướng thượng mà bái phục những vị ở Bề Trên đã góp công xây dựng thành cuốn Thiên Đường Du Kí, chúng ta là người đọc lại và phân tách cho mọi người để hiểu rõ chơn lí là gì? Do ai đưa cho chúng ta? Kì thật chúng ta phải đi mới đến! Cho nên phải bỏ tất cả những nghiệp tâm mới có cơ hội tiến tới chỗ đó.

Mời quý bạn đọc trọn bộ Thiên Đường Du Ký – Thánh Hiền Đường tại file PDF dưới đây.

[pvfw-embed viewer_id=”3577″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Quê Hương Cực Lạc PDF – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Định Tuệ

An Sĩ Toàn Thư – Khuyên người bỏ sự tham dục trọn bộ PDF

Định Tuệ

Niệm Phật Pháp Yếu PDF – Dịch Viên Mao Lăng Vân kết tập

Định Tuệ

Kinh Pháp Bảo Đàn PDF – HT Thích Thanh Từ giảng giải

Định Tuệ

Niệm Phật Sám Pháp PDF – Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Định Tuệ

Niệm Phật Thành Phật PDF – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Khai Thị Quyển 1 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát bổn tích cảm ứng tụng – Chỉ Tịnh soạn PDF

Định Tuệ

Vạn Pháp Quy Tâm Lục PDF – Thiền Sư Tổ Nguyên

Định Tuệ

Viết Bình Luận