Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Biến nguy thành an – Chuyện niệm Phật cảm ứng

Tổ mẫu của Kiềm Ca trong quá khứ nhất định có kết oan cừu không giải với các nạn nhân nên mới ra tay ác độc như thế.

Từ xưa tới nay, nhà Phật có một câu thành ngữ: “Một người trì trai ngàn Phật vui, cửu huyền thất tổ có thể siêu sinh.” Đó là sự thật một câu Phật hiệu có thể tiêu tai, giải oán, biến nguy thành an. Như quý vị không tin, chúng tôi xin kể một chuyện chứng minh. Chuyện này phát sinh ở Tân Trúc, Đài Trung, có một vị liên hữu chúng tôi gọi là Kiềm Ca. Một hôm, Kiềm Ca nói với người giảng pháp:

-Pháp môn niệm Phật rất hay, có thể lợi ích chúng sanh, xác thực có đại cảm ứng.

-Ông niệm Phật được cảm ứng gì?

-Tổ tiên tôi có để lại một ngôi mộ rất kỳ quái, rất lâu không ai dám tảo mộ, cũng không dám cúng tế. Cúng tế về nhà nếu không chết cũng ngã bệnh. Các mục đồng chăn trâu, dê nếu để các con vật này ăn cỏ ở trên mộ , khi về mục đồng và súc vật không chết cũng bị bệnh, vì lý do đó những người ở trong vùng đó không dám xâm phạm ngôi mộ kỳ quái đó. Khi Nhật đầu hàng, Đài Loan quang phục, một người anh họ bảo tôi:

-Ngôi quái mộ bị hư hỏng, bia một nửa hoá hồng, nếu sửa lại nhất định chúng ta sẽ phát tài.

-Tôi không dám nghĩ tới, cũng không mong phát tài nhờ sửa mộ.

-Chú không đi, vậy tôi đi cúng tế một mình, cũng tốt thôi.

Tết Thanh minh năm đó, anh họ tôi quả nhiên sửa soạn rượu cúng và tam sinh đến tế mộ. Một tháng sau, 3 đứa con trai của anh họ đều chết cả. Các vị thử nghĩ coi chuyện này có đáng sợ không? Tôi tin rằng bất cứ người nào cũng chưa nghe chuyện kỳ quái này. Đến năm Dân quốc 49, lại có một ông anh họ khác bảo tôi:

-Hôm qua tôi có đi ngang qua quái mộ, mộ bị nước ngấm tạo thành một lỗ hổng lớn, nếu không có người lấp lại, e mộ sẽ bị hỏng. Muốn sửa nhưng không dám động, vì sợ phát sinh tai họa, biết làm sao đây?

-Không hề gì, chúng ta nhất định sửa.

Ông anh họ cao hứng nói:

-Nếu chú nhất định sửa, bao nhiêu chi phí tôi chịu cả, nhưng bao giờ mới bắt đầu đây?

-Một tháng nữa.

Kiềm Ca từ ngày theo pháp môn Tịnh độ, từ vài năm nay sáng chiều công khoá không một lần gián đoạn. Từ ngày nhận sửa ngôi quái mộ, sau khi hoàn tất công khoá đều hồi hướng công đức cho ngôi quái mộ, và tâm thành cầu nguyện:

-Chư Phật, chư Bồ tát xin bảo hộ con, con tin Phật rồi, họ hàng bè bạn đều cho là con mê tín, lạc hậu. Lần này con xin các ngài hãy cho họ xem Phật pháp vô biên, sửa mộ xong đừng để tai họa gì xẩy ra.

Tới trước ngày tảo mộ, ông nằm mộng thấy đến một ngôi mộ hướng Bắc-Nam, phía trước có một suối nước trong vắt chẩy qua, 2 bên mộ là 2 cây đại thụ, mộ bia ngả sang một bên, mộ có một lỗ hổng lớn. Bỗng trong mộ xuất hiện một nữ ác quỷ, mặc cổ trang. Lúc đó Kiềm Ca rất sợ, bèn chắp tay niệm “Nam Mô A Di Đà Phật “. Chung quanh nam nữ đứng xem rất đông, có một ông già bảo Kiềm Ca:

-Người nữ đó lúc trước là một ác quỷ, vì con cháu niệm Phật bây giờ đã biến thành thiện quỷ.

Kiềm Ca thấy rõ, nghe rõ, tỉnh dậy chỉ là một giấc Nam kha, tâm tưởng cảnh giới trong mộng nhất định do Phật, Bồ tát dùng thần lực dẫn tới xem, phóng tâm mà sửa mộ.

Sáng hôm sau, anh họ ông tới:

-Chú Kiềm, tôi dẫn công nhân và xi-măng, vữa, đồ nghề… đều đã mang tới. Chúng ta đi cho mau.

-Tôi hỏi anh, hoàn cảnh mộ có phải như thế… như thế… và người trong mộ là một người nữ?

-Chú có xem qua mộ không? Sao biết được?

-Tối qua tôi nằm mộng thấy!

Kiềm Ca mua hương, hoa và mang theo một quyển kinh. Đến nơi thì thấy cảnh y như đã thấy trong mộng. Bầy hương, hoa trên mộ ông nói:

-Hôm nay con đến sửa mộ, trước hết tụng kinh A Di Đà, sau vãng sinh chú, rồi thánh hiệu A Di Đà Phật cho người. Người hãy niệm Phật để thoát khổ, được vui. Đừng hại người, đừng hại con cháu và người dưng.

Nói rồi tụng kinh, trì chú, niệm Phật, sau đó trừ cỏ, tu sửa phần mộ. Rửa sạch bia, coi kỹ thì là bà tổ mẫu. Kiềm Ca và công nhân đến nay vẫn bình yên vô sự.

Chuyện này có người sẽ không tin, thọ mạng của quỷ sao lâu vậy ? Xin quý vị hãy coi kinh Phật có nói thọ mạng của quỷ ít nhất là 500 năm, một tháng của người đời chỉ bằng một ngày của quỷ. Vẫn có người không tin vì sao tổ tiên lại hại con cháu ? Kinh Phật có nói : “Chúng sanh vì ngã chấp, ngã kiến mà phải luân hồi trong sáu đường, ông tranh tôi đoạt, ông giết tôi, tôi giết ông, hỗ tương tạo nhân quả, kết ân báo oán, kết oán báo ân, đòi nợ, trả nợ… không dứt. Tổ mẫu của Kiềm Ca trong quá khứ nhất định có kết oan cừu không giải với các nạn nhân nên mới ra tay ác độc như thế. Nếu không có Kiềm Ca một lòng niệm Phật thì oán cừu sao giải được ? Do đó, quý vị nên niệm nhiều một chút “ Nam Mô A Di Đà Phật”.

Trích: Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe

Bài viết cùng chuyên mục

Quả báo quỵt tiền không trả bị trời tru đất diệt

Định Tuệ

Bà ngoại sống lại nhờ tụng Kinh Địa Tạng

Định Tuệ

Sát sanh để cúng tế người thân đã mất chính là hại người mất đó

Định Tuệ

Bồ Tát Quan Âm cứu nạn: Hữu cầu tất ứng

Định Tuệ

Bỗng dưng bị mù, nguyên nhân do đâu?

Định Tuệ

Không truyền rộng điều ác, thường tán dương điều thiện

Định Tuệ

Một kiếp người rốt cục sai ở đâu?

Định Tuệ

Chuyện nhân quả luân hồi: Người trở về từ âm phủ

Định Tuệ

Dời mộ phải cẩn thận

Định Tuệ

Viết Bình Luận