Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

5 lợi ích khi mở máy niệm Phật, tụng Kinh chú trong nhà cả ngày

Những nơi mở máy niệm Phật có thể thay đổi phong thủy, tịnh hóa từ trường. Đừng xem thường máy giảng Kinh, máy niệm Phật.

Dưới đây là những lợi ích khi mở máy niệm Phật, tụng Kinh chú, bài giảng pháp trong nhà cả ngày 24/24h:

1. Chuyển hóa năng lượng xấu ác thành năng lượng tích cực tạo thành từ trường xung quanh chỗ ta ở không khí trong lành, tạo cho ta cảm giác bình an.

2.Trừ tà ma ngoại đạo, ác thần, ác quỷ ko dám làm hại, quấy phá…

3. Siêu độ vong linh trong khu vực chỗ ta đang sống được siêu thoát (Cửu huyền ông bà thân bằng quyến thuộc cũng được lợi ích).

4. Gieo duyên Phật Pháp cho tất cả côn trùng, động vật nào nghe được…

5. Mình nghe mình niệm Phật theo làm tăng trưởng lòng từ bi cũng như tăng trưởng trí huệ, thân tâm an lạc, ngày đêm sáu thời đều an ổn…

“Những nơi mở máy niệm Phật có thể thay đổi phong thủy, tịnh hóa từ trường. Đừng xem thường máy giảng Kinh, máy niệm Phật. Chúng sanh cõi U Minh trong 40 dặm đều được lợi ích, đối với họ có sự giúp đỡ lớn”.

Nếu như điều kiện trong nhà bạn cho phép, ở trong nhà bạn chuyên dùng một chiếc truyền hình 24 giờ đồng hồ mở chiếu băng ghi hình giảng Kinh, để cúng dường hư không pháp giới tất cả chúng sanh trong cõi U Minh, pháp duyên của bạn liền rộng lớn.

Bạn dùng một cái máy ghi âm hoặc là cái máy niệm Phật hiện nay rất tốt, cái máy niệm Phật đó mở niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, thì có rất nhiều chúng sanh trong cõi U Minh niệm Phật cùng với bạn.

Khi mà bạn không mở máy chiếu giảng Kinh thì họ không được nghe Kinh, bạn không mở máy niệm Phật thì họ sẽ quên việc niệm Phật. Cho nên, bạn mà mở máy giảng kinh niệm Phật thì bạn là đại ân nhân của quỷ thần trong cõi U Minh.

Hiện nay, mỗi một gia đình đều có thể làm được, chẳng qua nếu bạn làm ở nhà thì bạn phải trưng cầu sự đồng ý của cả nhà. Vì sao vậy? Để tránh việc ban đêm máy niệm Phật này, truyền hình mở băng giảng Kinh đó không ồn đến nỗi người trong nhà không thể ngủ được, rồi họ sẽ kháng nghị, vậy thì sẽ phiền phức. Nhất định phải hiểu được đạo lý này.

Nếu như trong nhà phòng ốc nhiều, thì dùng một căn phòng làm Phật đường, khi bạn mở phát thì âm lượng nhỏ một chút cũng không sao, nhất định phải có âm thanh.” Hòa Thượng Tịnh không”!

Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Chân chính trì giới niệm Phật sẽ thấy Phật

Định Tuệ

Tu hành: Cục đá cột chân người tu

Định Tuệ

Chính chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp, cũng là chủ nhân thọ báo

Định Tuệ

Pháp bình đẳng – pháp thật và pháp phương tiện – pháp quyền

Định Tuệ

Lòng tôn kính Phật càng mãnh liệt, đạo quả càng cao

Định Tuệ

Phương pháp niệm Phật có thể chấn động hư không pháp giới

Định Tuệ

Trạo cử hối quá là gì? Phương pháp khắc phục trạo cử hối quá

Định Tuệ

Người niệm Phật không chết, họ bỏ thân thể này đi đến Cực Lạc

Định Tuệ

5 điều quan trọng mà người niệm Phật cần nên làm

Định Tuệ

Viết Bình Luận