Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Chơi game bạo lực có phạm tội sát sanh hay không?

Hiện nay có rất nhiều người lớn, trẻ nhỏ chơi những trò chơi giết động vật, người… trên máy tính, máy điện tử. Vậy những trò chơi từ hư cấu tưởng tượng này có được coi là sát sanh hay không?

PV: – Kính thưa sư phụ! Hiện nay có rất nhiều người lớn, trẻ nhỏ đều đang chơi những trò chơi giết người, giết động vật trên máy tính, trên mạng, trên máy điện tử. Họ chơi những trò chơi chém giết này rồi bị nghiện.

– Xin hỏi sư phụ, giết người và động vật tạo ra từ hư cấu và tưởng tượng có được xem là sát sanh không? Kính xin sư phụ từ bi khai thị.

HT. Tịnh Không:

– Là sát sanh

– Những thứ này… Những năm đầu khi tôi mới học Phật còn chưa xuất gia, thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi “Tivi lúc đó mới chỉ là tivi trắng đen, chưa có tivi màu”. Thầy nói cho tôi biết thứ này có thể cứu người cũng có thể hại người. Bản thân truyền hình là không có thiện ác. Nó là trung tính. Vấn đề là ở chỗ bạn phát tiết mục gì? Nếu phát những tiết mục không tốt đó là hại người, phát những tiết mục nhân nghĩa đạo đức chính là cứu người. Thầy Phương nói phải biết những đạo lý này. Nó cũng giống như nước vậy, có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

– Thầy nói với tôi, tai nạn lớn của Mỹ sau này chính là do thứ này mang đến. Thầy nói TQ mới bắt đầu cần phải cẩn thận đề phòng. Hiện tại bạn xem đường truyền hình chuyển thành đường truyền internet ngày càng phổ biến…

– Tôi sống ở Mỹ rất nhiều năm. Trẻ con Mỹ học cấp 1 thì đã sử dụng máy vi tính rồi.

PV: – Bây giờ TQ cũng giống như vậy à?

HT. Tịnh Không:

– Chúng ở trước máy vi tính tiếp thu quá nhiều thứ nên làm sao chúng không học hư được chứ. Cho nên mỗi ngày đều dạy chúng những thứ xấu. Những thứ xấu nó đã trở thành xu hướng tư tưởng chủ yếu của chúng rồi. Chúng cho rằng đó là đúng, cho rằng giết người là đúng, thậm chí giết cha mẹ cũng là đúng. Đây không phải là rất tồi tệ sao!

(Nguồn Gốc của Tai Nạn và Bệnh Tật – Lão Hòa Thượng Tịnh Không)!

Bài viết cùng chuyên mục

Làm sao để khắc phục tâm dâm dục, tâm sợ hãi, và tâm hoài nghi?

Định Tuệ

Phản bổn hoàn nguyên trong Phật giáo thường nói là gì?

Định Tuệ

Một lòng một dạ nương tựa Phật, Phật sẽ không chê bỏ chúng ta

Định Tuệ

Trong tất cả việc tốt thì giúp đỡ chúng sanh giác ngộ là việc tốt nhất

Định Tuệ

Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm

Định Tuệ

Lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó?

Định Tuệ

Kẻ phạm Ngũ Nghịch 5 trọng tội đọa địa ngục Vô Gián

Định Tuệ

Hãy trân quý, quý trọng nhân duyên Tịnh Độ

Định Tuệ

Một vọng niệm chính là một nghiệp nhân

Định Tuệ

Viết Bình Luận