Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Vì sao việc cúng chay trong vòng 49 ngày là rất quan trọng?

Trong vòng bảy tuần thất (49 ngày), việc cúng chay mỗi ngày và mỗi tuần thất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi đây là khoảng thời gian cần thiết cho hương linh quyết định khuynh hướng tái sanh.

1. Vì sao việc cúng chay trong vòng 49 ngày là rất quan trọng?

Đối với những người con Phật, cúng kính ngoài ý nghĩa tưởng niệm, tri ân còn là dịp để cầu nguyện, làm các công đức nhằm hồi hướng phước lành cho người thân đã quá vãng.

Kinh Địa Tạng có nói về việc các hương linh bị đọa trong cảnh khổ luôn mong mỏi những người thân làm được nhiều phước đức để hồi hướng cho họ. Mặt khác, các hương linh cũng chẳng mấy vui khi thân nhân vì họ (cúng giỗ) mà tạo nghiệp sát sanh, hại vật làm cho nghiệp báo của người sống lẫn người chết càng nặng nề thêm.

Đặc biệt, trong vòng bảy tuần thất (49 ngày), việc cúng chay mỗi ngày và mỗi tuần thất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi đây là khoảng thời gian cần thiết cho hương linh quyết định khuynh hướng tái sanh.

Nếu trong thời gian này, thân nhân quá chú trọng đến hình thức, tổ chức tang lễ rình rang, đãi đằng ăn uống (rượu thịt) linh đình mà quên đi phần cốt lõi là cầu nguyện và tạo phước cho hương linh thì chắc chắn hương linh sẽ không được lợi ích, thậm chí có thể bị đọa lạc.

Do vậy, với tinh thần chánh kiến, để cho âm dương lưỡng lợi, tránh quả báo của việc giết hại, tốt nhất đối với hàng Phật tử là mỗi khi gia đình có tang lễ hay cúng giỗ, nên cúng chay và thành tâm cầu nguyện.

Ngoài ra, để thêm phần phước báo cho hương linh và toàn thể gia đình, thân nhân cần tu tạo phước điền bằng cách cúng dường chư Tăng, bố thí, phóng sanh, chẩn tế âm linh cô hồn và các việc phước thiện khác.

2. Người mất trong 49 ngày rất trông mong người thân làm phước

Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

Kinh văn: “Khi người chết đó chưa được thọ sanh, trong bốn mươi chín ngày luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để cứu vớt cho”.

Đây là sự thật, khi còn sống thì không biết, chết đi gặp phải khổ nạn nên lúc bấy giờ không nơi nương tựa, đích thật là khổ sở, cô độc lẻ loi. Hy vọng duy nhất của họ là mong người nhà có thể làm phước cho họ, có thể siêu độ họ.

Nhưng rất nhiều thân quyến chẳng hiểu đạo lý này, tùy thuận theo tập tục thế gian sát sanh tế lễ quỷ thần cầu tà đạo, không những chẳng ích lợi mà còn hại thêm.

Đây là vì người thế gian vô tri, chẳng có ai chỉ dẫn, chúng ta nói đến sự đáng thương, nói đến sự thê thảm thì không ai hơn họ, còn nặng nề hơn lúc họ chịu khổ nạn lớn lao khi còn sống, chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần.

Sự tội phước nói trong Kinh đích thật chính là thập thiện, thập ác, chúng ta đừng nói quá cao, quá huyền diệu, chỉ đơn giản dùng ngũ giới, thập thiện để làm tiêu chuẩn.

Phá giới tạo ác là tội nghiệp vô biên, trì giới tu phước, tu phước nghĩa là sốt sắng làm theo thập thiện, đây là điều căn bản lớn lao để làm người.

Con người sau khi chết đi rồi, những người khác có thể nhờ cậy để giúp đỡ được, chẳng biết được mấy kẻ? Đặc biệt trong thời đại hiện tại, những thành phần trông cậy được càng ngày càng thấp, người trong xã hội hiện thời cho đó là mê tín. Chúng ta xem thử những người trẻ tuổi hiện nay, nếu không có người dạy dỗ họ đàng hoàng, thì sẽ còn ai tin nữa?

Nói cách khác, sau khi chết đi và gặp những sự khổ nạn này thì bạn phải dựa vào ai để giúp bạn? Chẳng có ai giúp hết. Sự thật này là một vấn đề thiết thật đối với chúng ta, hơn nữa vừa nghĩ đến thì liền là việc ở trước mắt, rất gần với thời gian của chúng ta.

Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta, thừa lúc thân thể hiện nay còn khỏe mạnh, nhất định phải hết lòng, nỗ lực tu học, thì công đức, phước đức này mình được trọn. Đây là y cứ trong Kinh điển cho việc cúng thất cho người chết.

Tâm Hướng Phật/Th!

Bài viết cùng chuyên mục

Chân chánh sám hối nghĩa là không làm lại việc ấy nữa

Định Tuệ

Muốn liễu sanh tử thoát luân hồi phải hiểu luân hồi từ đâu mà có?

Định Tuệ

Những lưu ý cơ bản về trì tụng Chú Lăng Nghiêm Phật tử nên biết

Định Tuệ

Tứ nhiếp pháp là gì? Ứng dụng Tứ nhiếp pháp trong đời sống

Định Tuệ

Pháp môn niệm Phật gọi là pháp khó tin

Định Tuệ

Thần cây là thật có chứ chẳng phải là mê tín

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh độ ở Việt Nam

Định Tuệ

Sát sanh cúng tế khi người thân chết chính là hại người đã mất

Định Tuệ

Quyết nghi về bệnh khổ lúc lâm chung

Định Tuệ

Viết Bình Luận