Tâm Hướng Phật
Kinh Sách

Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả PDF

Họa Phẩm Bức tranh nhân quả này là những hình ảnh biến tướng từ trong Kinh Địa Tạng thập vương do tác giả Giang Dật Tử họa.

Một thời Đức Phật tại cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thánh mẫu Ma Da nghe. Trong pháp hội này, Bồ Tát Địa Tạng nương oai thần của Phật mà lượt thuật nhưng tội phước báo ứng của chúng sanh trong chốn địa ngục. Tất cả đều tùy theo ác nghiệp đã gây mà đọa vào những địa ngục và chiu sự hành phạt khác nhau. Nếu tội lỗi vô biên thì địa ngục cũng biến ra vô lượng.

Họa Phẩm “Bức tranh nhân quả” này là những hình ảnh biến tướng từ trong Kinh Địa Tạng thập vương do tác giả Giang Dật Tử họa. Còn những ngôn từ thuyết minh thì được Đại Đức Thích Thiện Phước chuyển dịch và trích dẫn từ các điển tích nhưng tất cả đều không ngoài vấn đề nhân quả nghiệp báo, nhằm cảnh tỉnh mọi người nên làm lành lánh dữ quy hướng về Tam Bảo tu hành để mau thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Thầm nghĩ, âm dương tuy không hai lẽ nhưng tội phước thì có hai đường. Trời đất mênh mông, thăm thẳm bốn loài sáu nẻo. Tình người như mây nổi, thế sự tợ nương dâu. Đằm chìm nhiều thay đổi, cuộc gặp gỡ khó thường hằng. Hoa tàn còn có ngày hé nụ, người ra đi có trở lại bao giờ? Trầm nịch muôn đời, luân hồi vạn kiếp. Than ôi!

Nơi Âm phủ hồn phách không nơi nương tựa,trước Diêm Vương tội lỗi chẳng thể giãi trừ. Rất mong thay! Mọi người nên gấp rút hướng thiện tu trì, cần cầu giải thoát….

“Nam Mô Địa Tạng Thập Vương
Độ cho hồn đặng Tây Phương mau về.”

Mời quý bạn đọc sách Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Chư Kinh Tập Yếu PDF – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

Định Tuệ

Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Pháp Bảo Đàn Kinh – Lục Tổ Huệ Năng – Thích Duy Lực dịch pdf

Định Tuệ

Kinh bốn ân lớn – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Kinh bốn pháp quán niệm – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh thực tập vô ngã – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người tại gia – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Kinh nhân quả đạo đức – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận