Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Vì sao không nên nhìn lỗi, nói lỗi của người mà chỉ nhìn lỗi mình?

Trong Đạo Phật nói không nhìn lỗi, nói lỗi của người, chỉ nhìn lỗi chính mình thôi. Như vậy mình thấy người ta có lỗi mình cũng mặc kệ?

Mô Phật
Thưa thầy, thầy cho con hỏi ạ:

Trong Đạo Phật nói không nhìn lỗi, nói lỗi của người, chỉ nhìn lỗi chính mình thôi. Như vậy mình thấy người ta có lỗi mình cũng mặc kệ và không nhắc nhở ạ. Thầy giải thích cặn kẽ ý giúp con?

Mô Phật-
Thông thường con người ta thường chỉ trích và chỉ lỗi người khác với tâm ý chê bai chứ không nhằm mục đích xây dựng.

Theo thầy, người nào chỉ lỗi người khác với tâm Thương Yêu, Ái Ngữ và Bao dung thì mới được cái quyền đó, hơn thế nữa, phải là người có Đức thì mới khuyên người khác được, nếu ta không hơn gì người đời thì không dễ gì mà họ lắng nghe lời ta khuyên bảo, góp ý đâu!

Do vậy, nếu nhận thấy khó có thể khuyên người khác thì nên quay về tu sửa chính bản thân, một khi ta hoàn thiện dược bản thân, ít tạo lỗi lầm, ta không những có thể khuyên người, mà cách sống, thái độ sống của ta cũng sẽ là một bài học, một tấm gương khuyên đời không lời, điều này trong Phật Pháp gọi là Thân giáo.

Vài dòng chia sẻ, thầy chúc con tinh tấn, an vui nhé!

Nhược chân tu đạo nhân,
Bất kiến thế gian quá.
Nhược kiến tha nhân phi,
Tự phi khước thị tả,
Người chân chánh tu hành
Không thấy lỗi thế gian.
Nếu thấy lỗi người khác,
Lỗi mình đã đến bên,
(Bài kệ trích từ kinh Pháp Bảo Đàn)

Chịu trách nhiệm nội dung
Như Nhiên
TTT
Namo Buddhaya
__(())__
nguồn: FB Tue Tanh Thich, Minh Trung
____________________
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc
Phật pháp không có BẢN QUYỀN
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP
Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao niệm Phật mười niệm có thể diệt trừ tội nhiều kiếp?

Định Tuệ

Lễ Phật đối trước tượng Phật ở trong máy tính có như pháp?

Định Tuệ

Trước khi thờ hình tượng Phật Bồ Tát thì phải nên làm gì?

Định Tuệ

Người chết rồi có thật sự cần phải gọi hồn không?

Định Tuệ

Có nên mở máy niệm Phật tụng Kinh trong nhà?

Định Tuệ

Làm cách nào để hóa giải vận hạn sao La Hầu, Kế Đô, Tam Tai?

Định Tuệ

Giáo dục Tôn Giáo quan trọng hơn bất cứ điều gì

Định Tuệ

Một câu A Di Đà Phật có thể diệt hết thảy trọng tội

Định Tuệ

Hỏi đáp về Chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải

Định Tuệ

Viết Bình Luận