Tâm Hướng Phật
Vấn Đáp

Vì sao có hiện tượng nhiều người bị hành, bị trêu do nơi đất ở?

Tại sao có hiện tượng có nhiều người, nhà bị hành, trêu do đất ở, phòng trọ, phòng ngủ hoặc do mộ gia tiên mà con cháu làm ăn không tốt, gặp nhiều bất trắc?

Chúng ta cần hiểu năng lượng chiêu cảm của các hương linh khi chưa được siêu thoát là rất lớn, khi mất đi vì tai nạn, bệnh tật hoặc một lý do nào đó ngay tại khu đất đó, nơi đó hoặc khu mộ đó thì khi họ chưa siêu thoát họ vẫn sẽ còn ngự tại nơi đó.

Nếu như trong tâm họ còn sự sân hận, chấp chước thì tính quỷ sẽ xuất hiện và như vậy nếu gia chủ, con cháu phàm trần cha mẹ các hương linh ủn nhi phá thai không biết đến họ, không hồi hướng cho họ để họ sớm được siêu thoát thì sẵn có quỷ tính, có thể còn là oan gia họ sẽ không thương tiếc mà hành người phàm trần, con cháu, nơi ở….

Vì vậy, tháng 7 là tháng hội tụ âm khí nhiều nhất trong năm, giữa giao mùa nửa năm, chúng ta để tránh bị trêu khi ngủ, bị hành khi thức, bị ảo vọng khi làm việc, lơ mơ đầu óc đi khám không ra bệnh, nhiều việc bất thường xảy ra không lý giải nổi, bị trùng, con cháu anh em bất hòa bất thường…

Hãy tỉnh thức mà quyết tâm niệm Phật, nương tựa vào Phật Pháp, trì tụng Kinh Địa TạngLương Hoàng Bảo Sám tích cực mỗi ngày, phóng sinh, tránh giết hại chúng sinh, ăn chay hồi hướng cho hương linh của đất ở, hương linh của gia tiên tiền tổ, hương linh của oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp và kiếp vị lai này để họ được đón nhận công đức, được nương tựa vào Phật Pháp để thực hành và sớm được siêu thoát.

Nếu họ được siêu thoát thì sẽ không còn ôm chấp vào mộ, vào đất ở, vào oan gia vào đau đớn khổ đau sân hận do bị nạo phá để báo hại bạn cùng gia đình mà họ sẽ còn cảm ơn bạn, tri ân công đức của bạn khi bạn trợ duyên giúp họ được siêu thoát, dần dần bạn và, gia đình sẽ được yên ổn.

Hãy kiên trì và cố gắng mỗi ngày để tạo công đức cho bạn chính là cứu chính mình và gia đình, không nên cầu siêu vì công đức hành trì mỗi ngày chính là sự cầu siêu, còn chỉ khóa lễ cầu siêu trong một ngày một buổi không thể tạo công đức vô lượng để có thể hóa giải các định nghiệp của mình, của gia đình, của dòng họ hay oan gia được.

Hãy tỉnh thức mà đi nương tựa vào Phật Pháp, chính Pháp của nhà Phật để thực hành bằng trí huệ và sáng suốt bạn sẽ được thành công, đón nhận sự vi diệu của Phật Pháp.

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thầy PHÁP HỮU VÔ THƯỜNG!
Tâm Hướng Phật/St!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao đệ tử Phật gặp nhau chắp tay xưng danh A Di Đà Phật?

Định Tuệ

Lúc đang niệm Phật, ác niệm khởi lên phải làm cách nào đối trị?

Định Tuệ

Vì sao phải siêu độ tổ tiên và oan gia trái chủ vãng sanh Cực Lạc?

Định Tuệ

Có nên tụng Kinh vào ban đêm không? Nên tụng vào lúc nào?

Định Tuệ

Trước khi thờ hình tượng Phật Bồ Tát thì phải nên làm gì?

Định Tuệ

Phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào?

Định Tuệ

Công việc bận rộn, muốn tụng kinh thì nên tụng như thế nào?

Định Tuệ

Nên tụng Kinh gì cho người mới mất để vãng sanh về cõi lành?

Định Tuệ

Thế nào gọi là lục đạo, cái gì gọi là luân hồi?

Định Tuệ

Viết Bình Luận