Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Khai thị và phát nguyện vãng sanh Cực Lạc – Sư Thích Giác Khang

Dưới đây là lời khai thị với người lâm chung, phát nguyện và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, HT Thích Giác Khang giảng giải.

Nghiệp mà cả đời bạn tạo là rất nhiều, huống hồ còn có đời quá khứ, nghiệp tích lũy đời đời kiếp kiếp là vô lượng vô biên. Phật nói trên Kinh: Nếu như nghiệp mà bạn tạo nó có thể tích dù nhỏ như hạt bụi đi nữa, thì nghiệp đã tạo là “Tận Hư Không” cũng không thể chứa hết.

Nghĩ lại trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp tới nay, cái thí dụ hình dung này của Phật không gì là quá đáng. Cũng may là cái tội nghiệp này không thể tích, không có hình tướng, nhưng nó lại sanh ra sức mạnh, sức mạnh này đã tạo ra Luân Hồi biến hiện ra đủ thứ cảnh giới khổ.

THẾ NHƯNG MỘT NGƯỜI ĐỜI SAU ĐI VỀ CÕI NÀO ĐỂ THỌ SANH THẬT SỰ LÀ QUYẾT ĐỊNH Ở NIỆM CUỐI CÙNG NÀY.

Niệm này đương nhiên là niệm mạnh nhất. Trong tất cả toàn bộ ý niệm Phật nói trên Kinh: Nghiệp Nhân của chúng ta là vô lượng, nghiệp nào mạnh thì dẫn đầu đi trước, nghiệp nhân nào có sức mạnh nó sẽ thọ báo trước.

Nếu như không nghe Phật Pháp thì người này trong lúc mạng chung họ sẽ nghĩ về những gì? Nếu như họ nghĩ về người thân quyến thuộc ân ái khó buông bỏ thì họ sẽ đi về Cõi Ngạ quỉ, vì tâm tham nặng rồi.

Nếu như nghĩ đến oan gia đối đầu vẫn chưa có báo thù, vậy thì đi Địa Ngục, vì tâm sân hận nặng rồi. Mê hoặc điên đảo, mê mê hồ hồ thì đi về cõi súc sanh, cái này là nhiều nhất, phổ biến nhất.

Cho nên vào lúc này là thời khắc mấu chốt nghe danh hiệu Phật, nhất tâm nghĩ tưởng Phật, thì họ làm sao không giải thoát được chứ.

Nếu như Lâm Chung mà có thể nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, người này cả đời không có tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, lúc sắp mạng chung mới có người dạy họ niệm A Di Đà Phật, dạy họ niệm Phật, dạy họ niệm Phật cầu Vãng Sanh Tịnh Độ, Phật đến tiếp dẫn đi với A Di Đà Phật thì họ đi làm Phật rồi.

Giải thoát chính là giải thoát 3 đường ác, từ 3 đường ác giải thoát ra sinh về 3 đường thiện, đây là ở trong Phật Giáo. Nếu như họ có thể hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của danh hiệu Phật Bồ Tát, thì họ được lợi ích công đức sẽ thù thắng hơn nữa, họ thật sự có thể khế nhập cảnh giới. Cho nên sự việc này chúng ta phải nhớ kỹ:

KHI TIỄN ĐƯA NGƯỜI SẮP MẤT NHẤT ĐỊNH PHẢI KHUYÊN HỌ NIỆM PHẬT.

Dưới đây là lời khai thị đối với người lâm chung, ấn chứng vãng sanh, phát nguyện và niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc do hòa thượng Thích Giác Khang giảng giải, file PDF.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Học Phật không chịu thiệt thòi thì không học Phật được

Định Tuệ

Thân tứ đại là gì? Thân thể cũng chỉ là đất, nước, gió, lửa

Định Tuệ

Lễ Phật là để tiêu trừ nghiệp chướng, dốc lòng mà hoàn thành

Định Tuệ

Phản bổn hoàn nguyên là gì? Học Phật thì đừng tham danh lợi

Định Tuệ

Công đức tạo tượng Phật lớn như thế nào?

Định Tuệ

Pháp môn Tịnh độ là pháp môn tha lực?

Định Tuệ

Lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ đẻ mọi công đức

Định Tuệ

Muốn tu tịnh độ cầu vãng sanh không thể thiếu Tín Nguyện Hạnh

Định Tuệ

Ý nghĩa và lợi ích khi tụng niệm thần chú Om Mani Padme Hum

Định Tuệ

Viết Bình Luận