Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Bí quyết được phước báo hiện tiền, mọi chuyện hanh thông

Quý vị muốn phước báo hiện tiền, cơ thể khỏe mạnh, gương mặt rạng ngời, mọi chuyện hanh thông? Tôi có một bí quyết, quý vị có muốn biết không?

Có rất nhiều người nói rằng chính mình tu học rất nghiêm túc, trì giới cũng rất tinh nghiêm, thế nhưng không hiểu sao đời sống của chính mình lại luôn gặp chướng ngại, ngay cả trong việc tu hành cũng không ngoại lệ. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Vấn đề nằm ở chổ tuy rằng quý vị nói hiện nay quý vị trì giới rất nghiêm túc, tu học cũng rất có công phu, nhưng thật thà mà nói thì người khác ở bên cạnh nhìn thấy quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là bất thiện.

Biểu hiện là gì? Là ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, là kiêu căng ngạo mạn cho rằng chính mình tu học rất tài giỏi, kiến thức Phật học rất phong phú, người khác đều chẳng bằng, là chỉ có mình là đúng còn người khác đều sai, nên dẫn đến thường hay nói lỗi người, thường hay chỉ trích người khác… Tất cả những đều này đều tương ứng với Thập Ác Nghiệp, chứ chẳng phải Thập Thiện Nghiệp.

Thế nhưng quý vị lại chẳng hay chẳng biết, cứ ngỡ chính mình đã hành Thập Thiện rất nghiêm. Cho nên bất luận là quý vị làm việc gì cũng đều có chướng ngại, quý vị tu học Phật pháp có chướng ngại, ngay cả quý vị hành thiện giúp đỡ người khác cũng có chướng ngại.

Chúng ta phải biết rằng, tất cả chướng ngại mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống cũng như trong đời sống tu hành đều là do ác nghiệp từ trong ác tâm chiêu cảm lấy. Chính những ác nghiệp này lưu suất ra một từ trường xấu bao lấy xung quanh người chúng ta, chi phối và gây chướng ngại trong toàn bộ đời sống chúng ta, cũng như là trong việc tu tập.

Vì thế chúng ta nếu muốn thay đổi, đem những chướng ngại này tiêu trừ đi, thì cần phải từ trong tâm mà hạ thủ. Nếu ta chỉ chuyên chú tu tập, trì giới trên hình thức bên ngoài, mà quên đi việc tu sửa tâm thì sẽ không thể nào tiêu diệt đi được những chướng ngại.

Vậy phải hạ thủ như thế nào? Quý vị hãy hoạch định cho mình một năm, dùng một năm này mà chân thật gột rửa tâm mình, đem cái tâm ích kỷ, ngạo mạn kiêu căng, cái tâm luôn đi soi mói lỗi người này gột rửa cho sạch sẽ.

Dùng cách gì để gột rửa đây? Dùng quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn, hoặc sách Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần để mà gột rửa. Quý vị mỗi ngày đều phải đọc, mỗi ngày đều phải nghe, phải xem rồi cố gắng hành trì theo.

Còn như quý vị có công phu niệm Phật tương đối sâu, thì dùng một câu A Di Đà Phật này để gột rửa tâm mình. Mỗi khi ý niệm xấu mon men sanh khởi, quý vị lập tức dùng câu A Di Đà Phật này đè nó xuống không cho nó tiếp tục khởi hiện hành, giống như lấy đá đè cỏ vậy, lâu ngày tự khắc thân gốc đều sẽ tự chết.

Nếu quý vị nghiêm túc đi làm, thì sau một năm này nhất định phước báo của quý vị sẽ hiện tiền, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Phước báo hiện tiền, nói cách khác tức là tướng mạo của quý vị sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp lên. Vì sao? Vì tướng là từ tâm chuyển đó mà. Không chỉ là cơ thể ngày càng khỏe mạnh hơn, mà nét mặt sẽ ngày càng rạng rỡ hơn.

Nói cho quý vị biết, gương mặt của quý vị sáng ngời đó chính là Thanh Tịnh Quang, là Bình Đẳng Quang, là Từ Bi Quang, là Trí Tuệ Quang. Do đó làm sao giống hệt như cũ lúc chưa nghiêm túc tu tập tâm mình cho được. Người khác khi nhìn thấy quý vị, họ nhất định sẽ quí mến, tôn kính quý vị, họ nhất định sẽ bị quý vị cảm hóa. Đây chính là thân giáo đấy nhé, chứ chẳng phải bình thường đâu.

Chẳng những quý vị có thể cảm được những người xung quanh, mà ngay cả cây cỏ hoa lá, hoàn cảnh xung quanh nơi quý vị cư trú cũng sẽ bị quý vị cảm đến mà thay đổi tốt hơn. Khiến cho những người sống xung quanh nơi ấy cũng sẽ cảm thấy tâm tình tốt hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn, nhờ đó họ hoàn toàn có thể xa lìa hết thẩy những vọng tưởng sợ hãi, kinh hoảng. Đây hoàn toàn là nhờ vào công đức thắng dịu của quý vị đã tu được đấy.

Nếu quý vị không nghiêm túc tu tâm, mà dù có tu cũng không chân thật hạ thủ, mà chỉ cố làm ra vẻ mặt hiền hòa thanh tịnh, thì quý vị chẳng thể có được phước báo chân thật, nghiệp chướng của quý vị không có cách chi tiêu trừ được, quý vị càng không thể có được ánh sáng Quang Minh, càng không thể phóng quang. Từ trường bao lấy xung quanh quý vị chỉ là một mảng tối đen, vậy thì làm sao quý vị có thể cảm đến những người xung quanh?

A Di Đà Phật!

Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của Pháp Sư Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Chúng sinh tự mình giác ngộ, tự mình độ mình

Định Tuệ

Thế giới Tây Phương Cực Lạc tam bối cửu phẩm hình thành thế nào?

Định Tuệ

Quán Thế Âm Bồ Tát cứu giúp chúng sanh gặp nạn có trái với nhân quả không?

dinhtuetuhanh2022

Gieo duyên Phật pháp mà gặp người nghịch duyên phải làm sao?

Định Tuệ

Ngũ căn Ngũ lực là gì? Nội dung của Ngũ căn và Ngũ lực

Định Tuệ

Thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn và tiếng Việt

Định Tuệ

10 câu chuyện về bố thí và cúng dường mà bạn nên đọc

Định Tuệ

Sự linh ứng nhiệm mầu của Kinh Dược Sư

Định Tuệ

Xuất gia nếu không vãng sanh thì bạn chọn đến địa ngục A Tỳ

Định Tuệ

Viết Bình Luận