Tâm Hướng Phật
Kinh Tạng Nam Truyền

Kinh Thiện Sinh – Sa môn Thích Nhật Từ dịch PDF

Kinh Thiện Sinh là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế.

Kinh Thiện Sinh là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế.

Đây là một bản kinh nguyên thủy, ngắn gọn, ghi lại lời Phật dạy cách đối nhân xử thế, cách thực thi các bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử đối với bản thân, gia đình và xã hội, rộng hơn là Phật dạy cách kiến tạo một xã hội hài hòa, một cuộc sống đầy an lành và hạnh phúc.

Khi Đức Phật đi khất thực ở thành La Duyệt Kỳ, ngài trông thấy con trai của một trưởng giả tên Thiện Sanh đi đến khu vườn công cộng hướng đến các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới lễ lạy khắp cả.

Ngài hỏi lý do việc làm ấy và chàng thanh niên Thiện Sanh cho biết ông làm đúng theo di chúc của người cha.

Phật Bảo Thiện Sanh: “Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các phương đó chứ không phải không, nhưng trong pháp của bậc hiền thánh chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu”.

Thiện Sanh thưa: “Cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp của hiền thánh”. Thế Tôn dạy…” ngươi nên biết ý nghĩa sáu phương. Sáu phương là gì?

  1. Phương Đông là cha mẹ
  2. Phương Nam là sư trưởng
  3. Phương Tây là vợ chồng
  4. Phương Bắc là bạn bè thân thích
  5. Phương trên là các bậc trưởng thượng, Sa môn, Bà la môn.
  6. Phương dưới là tôi tớ

Đức Thế tôn muốn chỉ dạy cho Thiện Sanh sự cung kính một cách thiết thực và ý nghĩa.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Thiện Sinh – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Tích Truyện Pháp Cú PDF trọn bộ – Thiền viện Viên Chiếu

Định Tuệ

Kinh Tăng Chi Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Tứ Niệm Xứ – HT Thích Minh Châu việt dịch PDF

Định Tuệ

Kinh ví dụ con rắn – Kinh Trung Bộ Số 22 – File PDF

Định Tuệ

Kinh Tương Ưng Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Sách PDF

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú – 423 lời vàng Phật dạy trọn bộ-Thích Minh Châu pdf

Định Tuệ

Kinh Tiểu Bộ trọn bộ PDF – Hòa Thượng Thích Minh Châu

Định Tuệ

Kinh Pháp Cú song ngữ Anh Việt trọn bộ – The Path of Truth PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận