Tâm Hướng Phật
Nhân Quả

Những tai ương thê thảm phần nhiều đều do sát sinh ăn thịt mà ra

Người đời chẳng biết những tai ương thê thảm như đao binh, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch… phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra.

Giả sử người ấy đột nhiên bị biến thành chim, thú, cá, tôm, bị người ta bắt được sắp bị giết… có hoan hỷ trám đầy miệng bụng người khác hay sao? Hay sẽ nói là tội ác, là phi lễ, ôm lòng hận thù không cởi gỡ được ư?

Phàm những loài có huyết khí đều có tri giác. Đã có tri giác ắt tham sống sợ chết, hướng lành, lánh dữ. Chim, thú, côn trùng, rận, rệp, không loài nào chẳng như vậy.

Nếu coi thường bắt giết thì tuy sức chúng nó chẳng thể chống lại, đành không biết làm sao được, nhưng tâm chúng nó thù hận quả thật chẳng ngôn ngữ văn tự nào có thể hình dung được. Nếu chúng sắp bị giết mà có người mua đem thả khiến cho chúng được sống, tâm chúng nó cảm kích cũng lại chẳng thể hình dung được.

Dẫu cho chúng nó hiện thời chẳng có sức báo ân, báo oán, nhưng cái duyên thiện – ác đã kết thì hoặc là trong đời này, hoặc trong tương lai, ắt sẽ có sự báo ứng chẳng ngờ được.

Dẫu chúng nó chẳng thể báo đền ngay lập tức, nhưng thường hành phóng sanh hay thường hành sát sanh thì thiên địa quỷ thần đều thường soi xét để giáng phước hay giáng họa, chớ coi thường, nghĩ chúng nó yếu ớt rồi khinh khi.

Người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm; chẳng biết những tai ương thê thảm như đao binh, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch… phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Nếu ý niệm từ bi thật sự tinh thuần, dù ở trong cùng một thời kiếp này nhưng mỗi người mỗi thọ quả báo khác biệt.

Xưa kia, một đứa bé được cha dẫn đến quy y, tôi hỏi: “Con có thích ăn thịt hay không?”

Nó thưa: “Thích lắm ạ!”

Tôi lấy ngón tay nó bỏ vào miệng nó, bảo: “Miếng thịt này ngon lắm, ăn thử xem nào!”

Nó cực lực phản đối: “Không ăn được, không ăn được đâu!”

Tôi nói: “Thịt của chính mình thì không ăn được, sao lại ăn thịt của những sanh linh khác được? Hiện tại con ăn thịt nó, tương lai nó cũng ăn thịt con. So với việc ăn thịt chính mình càng khổ độc gấp vạn lần”.

Do vậy, thánh nhân dùng lòng trung hậu, khoan thứ dạy người, những gì chính mình không thích bị làm thì đừng làm cho người khác, không giống như người đời vô tri.

Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên!!

Bài viết cùng chuyên mục

Vì sao những người tu hành thường hay bệnh nặng?

Định Tuệ

Sự linh ứng kỳ diệu của Bồ Tát Địa Tạng

Định Tuệ

Sự phá hoại nghiêm trọng nhất là chỉnh sửa sắc đẹp

Định Tuệ

Bệnh dịch, tai nạn, bệnh nan y đều từ nghiệp sát hại mà ra

Định Tuệ

Niệm Phật và trì Chú Đại Bi dứt hẳn virus ung thư gan

Định Tuệ

Sát sanh để cúng tế người thân đã mất chính là hại người mất đó

Định Tuệ

Chuyện nhân quả: Lời sám hối của cô người mẫu xinh đẹp

Định Tuệ

Nhân quả nghiệp báo là gì? Cần hiểu như thế nào cho đúng?

Định Tuệ

Gieo nghiệp sát sinh sẽ phải chịu quả báo nghèo hèn, khốn khổ

Định Tuệ

Viết Bình Luận