Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức đọc tụng Kinh Cứu Khổ – Bạch Y thần chú hàng ngày

Trì tụng Kinh Cứu Khổ – Bạch Y thần chú này như ý như nguyện, nhiệm mầu linh ứng vô cùng. Dưới đây là nghi thức đọc tụng kinh tại nhà đúng Pháp.

Kinh Cứu Khổ – Bạch Y thần chú nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Kinh này là một trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa ngoài bốn bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn.

Trong Phương đẳng bộ chia làm hai bộ chính là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu phân loại theo hiển mật thì kinh này thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ, gọi tắt là thần chú Cứu khổ.

Kinh Cứu Khổ – Bạch Y Thần Chú có tác dụng gì?

Phật nói kinh này cũng tức là thần chú Cứu khổ, rất là cao cả, nhiệm mầu, linh ứng, người trì tụng kinh này, thần chú này thì tai qua nạn khỏi, hết bịnh, ra khỏi ngục tù thế gian và ngục tù phiền não, thoát nạn cửa quan và phiền toái, bản thân và gia đình bình an, người không sanh ác tâm, hóa giải hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của kinh này là sự cứu khổ của bồ tát Quán Thế Âm, biểu hiện qua tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm hướng về chân tâm, tâm hướng thiện, tâm cung kính, tâm cứu độ, tâm giữ giới, tâm bỏ ác làm lành, tâm rủ bỏ phiền não, tâm tin tưởng mãnh liệt vào sự cứu độ của Phật, bồ tát, la hán. Trì kinh chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.

Trì chú Cứu khổ – Bạch Y Thần Chú ít nhiều đều được, cố nhiên càng nhiều càng tốt, như kinh nói một ngàn biến, một muôn biến, một ngàn muôn biến. Muốn trì chú này thì trước phải tụng đọc kinh văn và phát nguyện như trên đã nói, sau đó trì chú theo khả năng và thì giờ của mỗi người, cần nhất là phải sống theo tinh thần biểu tượng của kinh này.

Ngoài ra, khi trì tụng Kinh Cứu Khổ – Bạch Y Thần Chú thì Phật tử nên ăn các món ăn chay thanh tịnh, kiêng cử Ngũ vị tân. Trước mỗi lần tụng kinh chú nên tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, súc miệng cho sạch sẽ.

Mời quý bạn đọc tụng Nghi thức đọc tụng Kinh Cứu Khổ – Bạch Y thần chú tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Cách hành trì pháp môn Tịnh Độ như thế nào?

Định Tuệ

Nghi thức sám hối và cầu siêu cho các vong linh thai nhi

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Quang Minh tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Dược Sư cầu an đầu năm mới

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Niệm Phật Ba La Mật tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Hồng Danh Bửu Sám – Âm Hán

Định Tuệ

Nghi thức tụng kinh, niệm Phật, trì Chú tại gia

Định Tuệ

Lời khấn nguyện trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ bình an

Định Tuệ

10 bài tụng kinh sám hối tiêu trừ nghiệp chướng hay nhất

Định Tuệ

Viết Bình Luận