Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức cúng thí thực tại nhà đơn giản đúng pháp

Cúng thí thực cô hồn là pháp bố thí cho loài ngạ quỷ được no đủ. Dưới đây là bài nghi thức cúng thí thực tại nhà đơn giản đúng pháp.

Cúng thí thực cô hồn là pháp bố thí cho loài ngạ quỷ được no đủ. Người Phật tử với lòng từ bi, thương xót những chúng sinh đói khổ nên tìm cách bố thí. Ngoài việc bố thí những vật thực, pháp thí thực còn chia sẻ giáo pháp đến loài ngạ quỷ, mong họ sớm thức tỉnh để siêu sinh.

Lễ phẩm cúng thí thực chủ yếu là tùy tâm (cúng đồ ăn chay không nên sát sinh). Căn bản gồm có: Hương, đèn, hoa, quả, trà, bánh, xôi, chè, cơm (canh, thức ăn), cháo, gạo, muối v.v… Bát cháo loãng lớn đầy là lễ phẩm không thể thiếu. Nếu đủ duyên thì thiết trí hai bàn, bàn cao (thượng), bàn thấp (hạ), còn không thì một bàn lớn. Ngoài ra, có thể tùy duyên sắm thêm trầu, cau, bánh, kẹo, cốm, bắp, khoai lang, lạc, mía…; nói chung là càng nhiều càng tốt. Không nên cúng vàng mã, trong trường hợp không yên tâm vì tập tục lâu đời thì chỉ cúng một phần rất nhỏ để tượng trưng mà thôi.

Thời gian cúng thí thực thường là buổi chiều hoặc tối. Địa điểm đặt bàn cúng thí ở ngoài sân, mặt hướng ra ngoài (nhà không có sân thì bày bàn ở hiên).

Quan trọng là lễ phẩm trong sạch, tâm thành kính sẻ chia, mong cho mọi loài ấm no, đọc tụng và gia trì Nghi thức Cúng thí thực đầy đủ thì pháp thí thực thành tựu. Nếu được, bạn nên sắm thêm một ít quà tặng cho người nghèo xung quanh thì âm dương lưỡng lợi, được phước vô lượng.

Lưu ý rằng:

– Các đàn cúng lễ không nên sát sinh, không nên đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

– Khi làm lễ không kiêng kỵ ngày giờ, tháng, năm và tuổi. Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà.

Ngày nay cuộc sống vội vã, chúng ta thường chạy đuổi theo những giá trị vật chất, dễ dàng quên đi những ân nghĩa đối với quyến thuộc đã qua đời. Có những chúng sinh bị đọa lạc vào cảnh giới khổ đau, có thể họ đã từng là cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, họ đáng được báo ân và thọ nhận sự bố thí cúng dường. Vậy nên cúng thí thực là việc làm đem lại lợi ích cho cả người hiến cúng và người được thọ nhận.

Đặc biệt, nghi thức này còn là Pháp thí nuôi dưỡng và khơi dậy tình thần hiếu đạo, cứu khổ của đạo Phật đối với chúng sinh. Đây cũng chính cũng chính là nét đẹp nhân văn mà giáo lý Phật Đà đem lại cho chúng ta, cho cuộc đời này. Mong rằng, qua bài viết này, quý Phật tử sẽ hiểu hơn về ý nghĩa, mục đích của đàn cúng thí thực; từ đó phát khởi niềm tin, sự hoan hỷ trong những lần tham dự và tổ chức đàn lễ tại nhà.

Nghi thức cúng thí thực tại nhà

Thỉnh hương linh

Từ tâm thương khắp chúng sanh
Trai diên phẩm vật lòng thành bày ra
Thỉnh mời trên dưới gần xa
Hương linh tất cả đến mà thọ trai
Hướng về giáo pháp Như Lai
Quy y tu tập ngày mai an lành. O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà linh chùa …… (hoặc) tại tư gia …… phát nguyện hiến cúng thí thực. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả hương linh quanh đây, cùng hết thảy âm binh, cô hồn về đây nghe kinh và thọ thực. Nguyện cầu cho tất cả hương linh xả bỏ ưu phiền, quy y Tam Bảo, tránh xa điều ác, làm những việc lành, sớm siêu thoát về cảnh giới an lạc. O
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (3 lần)

Cúng thí thực

Nam Mô Mười Phương Phật
Nam Mô Mười Phương Pháp
Nam Mô Mười Phương Tăng. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. O

Xin từ bi gia hộ
Cho hương linh quanh đây
Về nghe kinh thọ thực
Rồi Quy Y siêu thoát.
Nguyện những thức ăn này
Đầy khắp cả hư không
Khiến vô số hữu tình
Được ấm no đầy đủ
Nguyện những thức ăn này
Rất thơm lành ngon ngọt
Khiến cho các hương linh
Được an vui sung sướng. O

Nguyện cho các hương linh
Khi hưởng thức ăn này
Được thấm nhuần Phật ân
Hướng tâm về Phật pháp.
Nguyện cho các hương linh
Biết tôn kính Phật Đà
Chư Bồ Tát từ bi
Chư Thánh Tăng giác ngộ. O

Nguyện cho các hương linh
Biết thương yêu muôn loài
Thường giúp đỡ mọi người
Được an vui tốt đẹp
Hương linh sống hiền lành

Không gây tổn hại ai
Không gây nên sợ hãi
Hoặc những điều tai họa
Từ bỏ tâm hẹp hòi
Những ganh ghét hơn thua
Những ác độc hận thù
Nhỏ nhoi và ích kỷ. O

Biết sống đời thanh bai
Không chìm đắm vào trong
Những lạc thú tầm thường
Rượu chè và tính dục
Hương linh không tham lam
Không muốn nhiều cho mình
Biết nghĩ đến chúng sinh
Để nhường cơm sẻ áo
Hương linh không nóng giận
Biết điềm tĩnh an hòa
Dù gặp cảnh khó khăn
Vẫn an nhiên tự tại
Hương linh không tự cao
Nghĩ mình là thấp hèn
Nên tôn trọng mọi người
Và gắng công tu tập. O

Xin Chư Phật xót thương
Khiến các hương linh này
Thoát được nghiệp oan khiên
Sinh về nơi cõi Phật
Hương linh sẽ phát tâm
Đến Vô Thượng Bồ Đề
Nguyện độ khắp chúng sinh
Cùng lên ngôi Chánh Giác. O
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (21 lần) O

Phục nguyện

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Am Bồ Tát. O
Chứng minh và phục nguyện. O

Nay con phụng hiến thức ăn này, nguyện nhờ oai lực mười phương Chư Phật biến thức ăn này thành vô lượng, khiến cho thức ăn này biến thành vị cam lộ, nguyện cho mọi loại cô hồn, hương linh, âm binh đều được no đủ và mãn nguyện. O
Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) O

Sanh sanh tử tử luân hồi
Vô minh tham ái dẫn lôi sáu đường
Biết báo ân oán đoạn trường
Bờ mê nẻo dữ cứ nương theo hoài
Nguyện cầu giáo pháp Như Lai
Hương linh tỉnh ngộ đêm dài vô minh
Vun bồi phước đức tâm linh
Con đường giải thoát quang vinh hướng về.

Hoặc:

Đời người khác thể phù du
Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng
Nếu không sớm biết hồi đầu
Hướng về Tam Bảo cần cầu tĩnh tu
Xuống lên ba cõi mịt mù
Oan khiên nghiệp chướng bao giờ được ngưng.

Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng thùy từ gia hộ, tiếp độ, (phụng vị pháp giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu), tất cả hương linh quanh đây, cùng tất cả chư hương linh trong cõi giới siêu hình, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đời đời sinh ra được gặp Phật pháp, phát khởi tín tâm, quy y Tam Bảo, gây tạo phước lành, vun bồi công đức, tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. O
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. O

Tam quy y

Tự quy y Phật: nguyện cho chúng sinh, hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng. (1 lạy) O

Tự quy y Pháp: nguyện cho chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy) O

Tự quy y Tăng: nguyện cho chúng sinh, tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau. (1 lạy) O

Tâm Hướng Phật/Nguồn: Thiền Tôn Phật Quang!

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức trì tụng Tịnh Độ Tam Kinh

Định Tuệ

Sám hối khẩu nghiệp – Hòa Thượng Thích Trí Thoát biên soạn

Định Tuệ

Bài cúng ngày mùng 2 Tết đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Kim Cang tại nhà đúng pháp

Định Tuệ

Kinh Sám hối nghiệp sát sanh

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Kinh Đại Bi Sám Pháp PDF

Định Tuệ

Sám hối nghiệp dâm dục

Định Tuệ

Dược Sư Sám Pháp PDF: Nghi thức trì tụng – Thích Trí Quang

Định Tuệ

Nghi thức cầu siêu cho người thân đã mất

Định Tuệ

Viết Bình Luận