Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức công phu khuya PDF – Khởi sự từ 4 giờ khuya

Thời công phu khuya được chư Tổ sắp đặt với ý nghĩa rất cao sâu tuyệt vời. Dưới đây là nghi thức tụng kinh công phu khuya với file PDF.

Ý nghĩa thời công phu khuya

Thời công phu khuya được chư Tổ sắp đặt với ý nghĩa rất cao sâu tuyệt vời – cả mười hai bài chú và một bài Tâm kinh đều gồm thâu lẫn nhau. Khi tụng chú thì khẩu được thanh tịnh, ngồi yên tức là thân được thanh tịnh, và chuyên chú với lời kinh tiếng kệ nên ý được thanh tịnh.

Thời công phu khuya có nhiều ý nghĩa thật vi diệu, nhưng ý nghĩa chung nhất vẫn là để giúp cho mọi người đạt được cái bản tánh thanh tịnh sẵn có của chính mình.

Vì chúng sanh từ lâu cái chân tâm ấy bị lu mờ, bị bụi vô minh che phủ, thì giờ đây mỗi người chúng ta dùng phương pháp trì tụng này nhằm để lau chùi dần bụi trần lao phiền não, để Phật tánh được hiển lộ.

Trống pháp khua tan giấc điệp nồng,
Chuông chùa phá vỡ mộng trong không.
Tham lam giấc ngủ say sưa mãi,
Chẳng đoái vầng ô ửng má hồng.
Mờ mịt đêm dài thời có sáng,
Lờ mờ ngã tối khó đường thông.
Ngày nay nếu chẳng siêng tu tập
Mai mốt làm sao gặp Thế Tôn.

Thật vậy, tu tập là điều không thể thiếu được đối với hàng đệ tử Phật, nhưng tu trì bằng cách nào và thực hành bằng phương pháp gì cho thích hợp với căn cơ của mình thì người sơ cơ học Phật khó mà tìm ra được phương pháp. Chính vì lẽ đó, chư Tổ mới lập ra thời công phu khuya để phổ biến cho mọi người với một ý nghĩa thậm thâm vi diệu, có thể đó là bậc thang vững chắc giúp cho chúng ta thăng tiến trên lộ trình trở về chốn bảo sở.

Có nhiều người thắc mắc tại sao thời công phu không để vào giờ khác mà phải tụng vào lúc ba bốn giờ khuya, lúc giấc ngủ đang ngon? Thực tế, chính là vì đang ngon giấc, đang ở trong hôn trầm thụy miên mà chư Tổ còn đánh thức ta dậy, giấc ngủ trong đêm chỉ là nghĩa đen, còn nghĩa sâu xa của nó, chính là sự mê man trong vô minh tăm tối, khi chúng ta thức dậy tụng kinh, là lúc cảnh vật còn trong sự im lặng của đêm tối tịch tĩnh, tâm trí chúng ta còn lắng đọng sau giấc ngủ, quên lãng những cảnh náo nhiệt, những sự chi phối bên ngoài lúc ban ngày. Thế nên mỗi buổi công phu khuya chúng ta hô chuông đọc bài kệ:

Canh năm chuông đóng chớ mê man,
Phủi sạch lòng son đến trước bàn.
Mỗi lạy mỗi câu xưng Phật hiệu,
Ao sen sẽ nở một bông vàng.

Những tiếng mõ, lời kinh sẽ làm tâm trí chúng ta bừng sáng hơn, thanh thoát hơn, thời công phu được chư Tổ sắp xếp vào giờ đó nhằm mục đích thức tỉnh mê tâm và có thể nương vào cảnh tịnh để tạo duyên thanh tịnh đối với những ai không thể ở trong cảnh động mà tịnh được. Vì thế Cổ đức thường dạy:

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe,
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.

Dưới đây là Nghi thức công phu khuya – Trích Kinh Nhật Tụng Tỳ Kheo Thích Đăng Quang biên soạn.

[pvfw-embed viewer_id=”5003″ width=”100%” height=”600″ iframe_title=”Tâm Hướng Phật” zoom=”auto” pagemode=”none”]

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đầy đủ, chuẩn nhất

Định Tuệ

Nghi thức niệm Phật hàng ngày tại nhà quý Phật tử nên biết

Định Tuệ

Nghi thức lạy sám hối 108 lạy tại gia đơn giản dễ nhớ, dễ thực tập

Định Tuệ

Nghi thức cầu siêu duyên âm – Phương pháp hóa giải duyên âm

Định Tuệ

Bài Sám Phổ Hiền Thập đại nguyện chữ Hán và tiếng Việt

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Chú Lăng Nghiêm tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực PDF

Định Tuệ

Sám hối nghiệp dâm dục

Định Tuệ

Nghi thức hồng danh sám hối tại nhà đầy đủ Phật tử nên biết

Định Tuệ

Viết Bình Luận