Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Kinh Nhật Tụng – Tỳ Kheo Thích Đăng Quang – Sách PDF

Kinh Nhật Tụng là kinh dùng để tụng hàng ngày ở chùa cũng như ở tại gia của cư sĩ. Dưới đây là nội dung kinh Nhật Tụng – Thích Đăng Quang biên soạn.

Kinh có nghĩa là lời của Phật, Bồ Tát hay chư Tổ dạy cho đệ tử được ghi chép lại, những lời này là Chân Lý không thể thay đổi, hợp với trình độ mọi người.

Kinh Nhật Tụng là kinh dùng để tụng hàng ngày ở chùa cũng như ở tại gia của cư sĩ. Trước đây và ngày nay, Kinh Nhật Tụng thường gồm có các kinh: Công Phu Khuya (Chú Lăng Nghiêm), Quá Đường, Cúng Ngọ, An Vị Phật, Cúng Vong, Phóng Sanh, Mông Sơn Thí Thực, Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Hồng Danh Sám Hối, Kinh Vu Lan…

Cư sĩ thường chỉ tụng có Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Kim Cang, Hồng Danh Sám Hối. Khi nào thọ Bát ở chùa mới tụng thời Công Phu Khuya.

Ngoài ra tại gia, Cư sĩ tụng kinh nào cũng tốt cả bởi vì khi tụng kinh thì tam nghiệp thanh tịnh (hành động, lời nói, ý nghĩ), hiểu được lời Phật dạy để thi hành cho đúng pháp. Có người tụng Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng nhưng có rất nhiều người tụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Kinh Pháp Hoa).

Mời quý bạn đọc tụng Kinh Nhật Tụng – Tỳ Kheo Thích Đăng Quang biên soạn tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức trì tụng Kinh Đại Bi Sám Pháp PDF

Định Tuệ

Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà PDF

Định Tuệ

Nghi thức cúng tất niên cuối năm 2022 đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức cúng tạ đất cuối năm 2022 đúng pháp

Định Tuệ

Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, tiêu trừ bệnh tật

Định Tuệ

Nghi thức cầu an – Tụng Kinh Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Sám thi nước từ bi

Định Tuệ

Bài cúng giao thừa năm 2023 đúng theo chánh pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Niệm Phật Sám Pháp tại nhà

Định Tuệ

Viết Bình Luận