Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một lần nghĩ lại việc sai lầm là tâm quý vị thêm một lần tạo nghiệp

Làm sai rồi không nghĩ lại nữa, biết mình sai rồi thì sau này không tiếp tục làm việc sai lầm, bằng không thì nghĩ một lần là tạo thêm một lần.

Hỏi: Bây giờ con niệm Phật, tụng kinh rồi, nhưng vẫn cứ nhớ lại những việc ác của quá khứ, cảm thấy mình chưa từng làm một việc thiện nào, trong lòng rất là khó chịu, không buông bỏ được, cứ mãi vọng tưởng, xin hỏi Ngài có phương pháp gì để đối trị không?

Pháp sư Tịnh Không đáp: Khi giảng kinh tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi, quý vị không nghe cho kỹ. Ngày mai chúng tôi giảng “Hạnh Phổ Hiền” trong “Kinh Hoa Nghiêm”, mười hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, hôm qua đã giảng hạnh nguyện thứ ba, ngay mai chúng tôi giảng hạnh nguyện thứ tư, đó là “sám hối nghiệp chướng”.

Phải tu pháp môn sám hối thế nào? Những việc sai lầm và những tội nghiệp đã làm trong quá khứ, cứ mỗi lần quý vị nghĩ đến thì lại tiếp tục làm thêm một lần, thường xuyên nghĩ đến thì thường xuyên làm, như vậy không thể tiêu trừ nghiệp chướng. Phải làm sao mới có thể tiêu trừ được? Đừng nghĩ đến nó, chuyên nghĩ đến A Di Đà Phật thì tiêu trừ rồi.

Quý vị phải biết, một lần nghĩ lại là tâm quý vị thêm một lần tạo nghiệp. Tạo nghiệp có tâm, có khẩu, có thân, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý. Thân và khẩu của quý vị không tạo, ý niệm của quý vị nghĩ thì lại tạo thêm một lần, vậy tội đã tạo trong lần suy nghĩ này nặng cũng giống như tội ngày xưa đã tạo vậy, rất đáng sợ!

Vì vậy, trước đây đã làm sai, sai rồi thì đừng nghĩ đến nữa, chuyên nghĩ đến điều thiện thì quý vị đã sửa đổi lỗi lầm, làm lại cuộc đời rồi. Vẫn còn nghĩ đến quá khứ, cứ luôn nghĩ như vậy thì vẫn làm con người phạm lỗi của quá khứ, Phật cũng hết cách cứu quý vị.

Nhất định phải hiểu được: Làm sai rồi không nghĩ lại nữa, biết mình sai rồi thì sau này không tiếp tục làm việc sai lầm, bằng không thì nghĩ một lần là tạo thêm một lần.

Vì sao quý vị không nghĩ đến Phật? Vì sao không nghĩ A Di Đà Phật? Vì sao không niệm A Di Đà Phật mà lại nghĩ đến việc xấu của quá khứ? Làm như vậy là sai rồi, không phải là sám hối, như vậy là không biết cách sám hối.

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Người học Phật phải kết thiện duyên rộng rãi với tất cả chúng sanh

Định Tuệ

Ngũ vị tân là gì? Ăn ngũ vị tân có tội hay không?

Định Tuệ

Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, Bi, Hỷ, Xả có nghĩa là như thế nào?

Định Tuệ

Sự tích Thần chú Đại Bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?

Định Tuệ

Làm thế nào để trả nghiệp? Nhẫn là cách để trả nợ nghiệp chướng

Định Tuệ

Tam pháp nhẫn là gì? Ý nghĩa của Tam pháp nhẫn

Định Tuệ

Chim lợn kêu có phải là điềm báo về cái chết hay không?

Định Tuệ

Một danh hiệu A Di Đà Phật đầy đủ tất cả phương pháp tu hành

Định Tuệ

Viết Bình Luận