Tâm Hướng Phật
Kinh Sách

Kinh nhân quả đạo đức – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Đọc bài Kinh nhân quả đạo đức để hiểu rõ hơn về quy luật nhân – quả, về nghiệp, về vấn đề đạo đức theo quan điểm của Phật giáo.

Kinh nhân quả đạo đức là bài kinh nằm trong bộ sách “Kinh Phật Cho Người Tại Gia” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn. Người Phật tử ngoài việc thực hiện đúng theo tam quy, ngũ giới thì chăm chỉ niệm Phật, trì tụng kinh bộ, nghe thuyết pháp, tọa thiền là việc làm vô cùng cần thiết.

Quý Phật tử hãy đọc bài “Kinh nhân quả đạo đức” do thầy Thích Nhật Từ biên soạn để hiểu rõ hơn về quy luật nhân – quả, về nghiệp, về vấn đề đạo đức theo quan điểm của Phật giáo. Bài kinh còn hướng mỗi con người chúng ta tu tập, giác ngộ để có một cuộc sống an lạc và thanh tịnh.

Mời quý bạn đọc tụng Kinh nhân quả đạo đức – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn  tại file PDF dưới đây.

Bài viết cùng chuyên mục

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp trọn bộ – Hòa Thượng Giới Nghiêm dịch PDF

Định Tuệ

Kinh Địa Tạng thập vương biến tướng – Bức tranh nhân quả PDF

Định Tuệ

Kinh bốn pháp quán niệm – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Dược Sư Kinh Sám PDF – Thích Trí Quang dịch

Định Tuệ

Sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát trọn bộ PDF

Định Tuệ

Kinh Phật cho người tại gia – Sa môn Thích Nhật Từ PDF

Định Tuệ

Mục lục Tam tạng đại chánh – Đại chánh tân tu Đại tạng Kinh PDF

Định Tuệ

Kinh bốn ân lớn – Sa môn Thích Nhật Từ biên soạn PDF

Định Tuệ

Chư Kinh Tập Yếu PDF – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

Định Tuệ

Viết Bình Luận