Tâm Hướng Phật
Sống An Vui

Ghi nhớ cái tốt của người mới có thể hòa thuận, hóa giải xung đột

Hiện tượng không hòa thuận trong gia đình rất phổ biến, vợ chồng bất hòa, xung đột thường xảy ra. Nguyên nhân do đâu?

Do quan niệm mình đúng, người khác không đúng; cả hai đều nhìn thấy không đúng của đối phương thì làm sao có thể hòa thuận.

Trước khi kết hôn, chúng ta thường nhìn người yêu với con mắt lý tưởng hóa, mọi thứ thuộc về người đó đều đẹp, đều vừa mắt, nhờ vậy mới có thể đi đến kết hôn. Đó là trạng thái tâm lý trước hôn nhân.

Tuy nhiên, nếu vĩnh viễn nghĩ đối phương là đúng, là tốt, khi có mâu thuẫn, chúng ta dành phần sai về mình, cam kết sửa đổi thì gia hòa vạn sự hưng.

Ghi nhớ cái tốt của người mới có thể hòa thuận, có thể hóa giải xung đột, và thực sự xúc tiến an định hòa bình.

Gia đình là tế bào của xã hội, là tổ chức cơ bản nhất. Nhà nhà hòa thuận thì xã hội hòa thuận, đất nước giàu mạnh.

Mọi người đều phản tỉnh, đều biết khuyết điểm ở chính mình. Nói người khác sai chính là sai lầm to lớn. Ngày nay, đa số chúng ta phạm phải sai lầm này.

Người khác làm gì có sai lầm, đạo lý này hiếm người hiểu được, chỉ có Phật Bồ Tát hiểu. Vì sao nói người khác thảy đều không có lỗi? Vì sai ở ngay chính chúng ta!

Hòa Thượng Tịnh Không!

Bài viết cùng chuyên mục

Biết trước ngày giờ y nguyện vãng sanh lưu lại hương thơm trên cơ thể

Định Tuệ

Suy ngẫm về cuộc đời

Định Tuệ

10 Phước an lạc cho người có tâm Từ

Định Tuệ

Cách lưu giữ phú quý cho kiếp sau

Định Tuệ

Ấn Quang Đại Sư khai thị cách dạy dỗ con cái

Định Tuệ

Những dấu hiệu bạn đang tạo phước đức mà không hay biết

Định Tuệ

Một ngày trì trai, sáu mươi vạn năm giàu sang

Định Tuệ

Bình yên ở đâu? Đừng phụ thuộc vào người khác để bình yên

Định Tuệ

Người tu hành cần có Giới đức

Định Tuệ

Viết Bình Luận