Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Một câu A Di Đà Phật là trả hết tất cả, nợ mạng nợ tiền cũng trả xong

Sống trong lục đạo nhất định phải trả, phải trả mạng, phải trả nợ. Đến thế giới Cực Lạc không cần phải trả, những oán thân trái chủ cũng rất hoan hỷ, vì sao vậy?

Giết người đền mạng, nợ tiền trả bằng tiền, tuyệt đối không trốn thoát. Ta có oán, có kết, có nợ nần người khác, đời đời kiếp kiếp đều phải đền trả.

Chúng ta thử nghĩ xem, trong vô lượng kiếp quá khứ, không phải đời này, trong vô lượng kiếp chúng ta kết oán với bao nhiêu người, và tranh giành về phương diện tài sản.

Quý vị nói vấn đề này nhiều bao nhiêu? Khi giác ngộ sẽ hiểu. Đền trả như thế nào? Làm sao đền mạng cho người? Làm sao trả nợ cho người?

Nói cho quý vị biết, có phương pháp, một câu A Di Đà Phật là trả hết tất cả. Chỉ cần chuyên tâm niệm câu Phật hiệu này, nợ mạng cũng trả xong, nợ tiền cũng đã trả. Không chuyên tâm niệm câu Phật hiệu này, chỉ cần ta không vãng sanh là phải trả cho bằng được.

Sống trong lục đạo nhất định phải trả, phải trả mạng, phải trả nợ. Đến thế giới Cực Lạc không cần phải trả, những oán thân trái chủ cũng rất hoan hỷ, vì sao vậy?

Vì ta đã thành Phật, vị Phật đó có liên quan đến ta, có nhân duyên với ta, ta nhất định được độ, đã kết nối được mối liên hệ này. Nhân duyên trong quá khứ có thiện duyên, có ác duyên, bây giờ niệm Phật đều trở thành pháp duyên, khiến thiện duyên, ác duyên từ vô thỉ kiếp đến nay đều biến thành pháp duyên.

Tất cả các kinh điển đều có công năng này, nhưng sức mạnh lớn nhất là câu Phật hiệu. Bất kỳ kinh pháp nào, đều không sánh bằng một câu danh hiệu này, đáng tiếc là không ai biết được giá trị của câu Phật hiệu đó. Cho nên gọi là pháp khó tin, khó tin dễ hành, khi học quả thật không có gì khó, rất khó tin, đây hoàn toàn là sự thật.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
HT. TỊNH KHÔNG.
HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, TUYÊN LƯU PHẬT PHÁP!
Chia sẻ Pháp là cách cúng dường tối thượng!

Bài viết cùng chuyên mục

Học Phật có thử thách hay không?

Định Tuệ

Thân ngũ uẩn giả hợp này do duyên hợp tạm có rồi không

Định Tuệ

Cảm ơn người hủy báng tôi

Định Tuệ

Vì sao chúng ta phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà?

Định Tuệ

Tu Tịnh Độ chướng ngại rất nhiều thì phải làm sao?

Định Tuệ

Phản bổn hoàn nguyên là gì? Học Phật thì đừng tham danh lợi

Định Tuệ

10 công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn

Định Tuệ

Niệm Phật thế nào để bảo đảm Vãng Sanh?

Định Tuệ

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 7 – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Viết Bình Luận