Tâm Hướng Phật
Sách Hay

Khai Thị Quyển 6 – Hòa Thượng Tuyên Hóa – Sách PDF

Bộ sách Khai Thị là những lời dạy vô cùng quý giá của Ngài Tuyên Hóa nhằm khai thị, giác ngộ cho chúng đệ tử. Dưới đây là nội dung Khai Thị quyển 6.

Khai Thị là bộ sách vô cùng quý giá, là những lời dạy mà Ngài Tuyên Hóa đã dùng hơn 70 năm theo Phật khai thị, giác ngộ cho chúng đệ tử.

Bộ sách Khai Thị có thể Phật tử mở mang trí tuệ, khai quang nhãn lực, tinh thông trí lực biết được đâu là đúng – đâu là sai để tránh, vượt qua cám dỗ trên con đường tu để sớm thành chánh quả. Bộ sách Khai Thị vô cùng dễ đọc, dễ hiểu ngay cả đệ tử mới tu tập cũng dễ dàng áp dụng thực hành.

Phật Quang Phổ Chiếu

Phật quang phổ chiếu là ánh sáng trí huệ Phật, chiếu tỏa đến tất cả tâm chúng sanh. Là chiếu cho tâm chúng sanh sáng lên, để tiêu diệt hết tham sân si. Là chiếu cho đen tối trở thành trong sáng, để tiêu trừ tám vạn bốn ngàn tập khí, thói hư tật xấu. Chúng ta học Phật là trừ bỏ tham sân si và không còn chấp trước. Vì sao chúng ta không thấy được ánh sáng Phật?

Chúng ta nghiên cứu Phật pháp để khai mở trí huệ, vậy đó không phải là được ánh sáng của Phật sao? Nếu chúng ta càng nghiên cứu mà lại càng hồ đồ và cũng không hiểu đạo lý chân chánh của Phật, đó là bởi chúng ta không chịu diệt trừ tập khí, chứ đừng hỏi, sao Phật quang không phổ chiếu?

Tự mình không khai mở trí huệ, tham sân si hãy còn y nguyên, không chịu sửa đổi chút nào, cho nên Phật quang muốn chiếu cũng không có chỗ để chiếu.

Đây không phải có Phật quang chiếu hay không chiếu. Chính là chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu, nghĩa là: khi ánh sáng trí huệ của chính mình xuất hiện, thì Phật quang phổ chiếu. Còn như ánh sáng trí huệ của mình không xuất hiện, thì Phật quang không phổ chiếu.

Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối đen. Vì sao?

Bởi điện không thông tới nên không có tác dụng gì. Bởi vậy chúng ta cần phải bấm nút điện. Một khi bấm nút, đèn sẽ lập tức chiếu sáng đến những nơi đen tối ngay.

Tâm chúng sanh chúng ta cũng ví như nút bấm. Nếu chúng ta bấm nút khai mở tâm, thì Phật quang sẽ chiếu sáng vào. Nếu cửa tâm không mở, dù ánh sáng Phật có chiếu, cũng chiếu không đến. Thí dụ nầy tuy cạn cợt, nhưng lý lẽ của nó là giống như thế.

Quý vị! Hãy mau khai mở cửa tâm ra, hầu tiếp nhận ánh sáng trí huệ của Phật soi chiếu vào. Như thế là quý vị được Phật quang phổ chiếu rồi đó.

Giảng ngày 4 tháng 7 năm 1980

Mời quý bạn đọc trọn bộ Khai Thị Quyển 6 – Hòa Thượng Tuyên Hóa tại file PDF dưới đây.

Xem màn hình rộng

Bài viết cùng chuyên mục

Chơn Lý – Tổ Sư Minh Đăng Quang – Sách PDF

Định Tuệ

Vài Lá Bồ Đề PDF – Hòa Thượng Thích Thiện Châu

Định Tuệ

Niệm Phật Thành Phật PDF – Pháp Sư Tịnh Không

Định Tuệ

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên PDF trọn bộ 4 quyển

Định Tuệ

Báo ứng hiện đời tập 1: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch

Định Tuệ

Luân Hồi Du Ký PDF – Thánh Hiền Đường – Đào Mộng Nam dịch

Định Tuệ

Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư

Định Tuệ

Lược giảng Kinh Pháp Bảo Đàn – Hòa Thượng Tuyên Hóa PDF

Định Tuệ

Liên Tông Thập Tam Tổ – HT Thích Thiền Tâm dịch PDF

Định Tuệ

Viết Bình Luận