Tâm Hướng Phật
Nghi Thức

Nghi thức trì tụng Tịnh Độ Tam Kinh

Tịnh Độ Tam Kinh gồm 3 bộ kinh quan trọng nhất của Pháp môn Tịnh độ: Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

Tịnh Độ Tam Kinh gồm 3 bộ kinh quan trọng nhất của Pháp môn Tịnh độ: Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

Bài viết cùng chuyên mục

Nghi thức, bài cúng phóng sinh đúng cách và đơn giản

Định Tuệ

Nghi thức cầu an – Tụng Kinh Phổ Môn Phẩm PDF

Định Tuệ

Nghi thức công phu khuya PDF – Khởi sự từ 4 giờ khuya

Định Tuệ

Nghi thức tụng Kinh Lương Hoàng Sám Pháp

Định Tuệ

Sám hối khẩu nghiệp – Hòa Thượng Thích Trí Thoát biên soạn

Định Tuệ

Cách hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, tiêu trừ bệnh tật

Định Tuệ

Nghi thức cúng tạ đất cuối năm 2022 đúng pháp

Định Tuệ

Nghi thức trì tụng Chú Lăng Nghiêm tại nhà đúng Pháp

Định Tuệ

Văn khấn tạ mộ cuối năm 2022 đúng theo Chánh Pháp

Định Tuệ

Viết Bình Luận