Tâm Hướng Phật
Kiến Thức

Những thói quen tạo thành ác nghiệp trên Facebook

Đăng hình thức ăn mặn, tuy không trực tiếp giết, nhưng khuyến khích người khác giết. Quả báo của sự sát sanh là tổn thọ, bệnh tật ốm đau, tai nạn, kinh tế lui sụt, hiếm con.

1. Đăng hình thức ăn mặn, tuy không trực tiếp giết, nhưng khuyến khích người khác giết. Quả báo của sự sát sanh là tổn thọ, bệnh tật ốm đau, tai nạn, kinh tế lui sụt, hiếm con. Đời sau tái sanh làm súc sanh trả nghiệp. Trái lại muốn tạo Phước nên chia sẻ các hạnh phóng sanh, món ăn chay. Được vậy sẽ tăng thọ, bình an.

2. Lấy bài viết của người khác, thiếu trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, tự nhận là của mình, đây là phạm giới trộm cắp. Nếu không có tâm gian dối thì không phạm. Điều này làm mất uy tín bản thân vì không chân thật. Quả báo của trộm cắp là nghèo đói, thiếu thốn. Nên trích dẫn kinh điển để giúp đỡ mọi người, sẽ làm mình tăng trưởng trí tuệ, nhờ Pháp thí.

3. Chia sẻ các clip, hình ảnh khiêu dâm, làm tâm trí người khác hôn ám, không chỉ tự mình không giữ giới được mà còn khiến người ham muốn dâm dục. Quả báo của tà dâm là hiện đời sức khỏe suy nhược, tâm trí mờ tối, gia đình bất hạnh, ly tán, sau khi mạng chung sẽ đoạ vào địa ngục. Nên chia sẻ Phật Pháp, lời hay ý đẹp, giúp mọi người tiếp xúc với nhân quả. Đó chính là gieo nhân hạnh phúc cho mình và người.

4. Bình luận chửi thề, đăng tin sai sự thật, chia sẻ các clip hài nhảm, nói tục, phi nghĩa, là phạm giới nói dối. Vì nói dối có bốn:

Nói sai sự thật.
Nói thêu dệt.
Nói đâm thọc.
Nói lời thô ác.

Cũng không nên dùng Facebook tuyên truyền rao nói lỗi người khác. Trừ phản biện với ngoại đạo, tranh luận đúng sai, nhằm vạch rõ chánh kiến. Nói dối trên mạng xã hội là nói dối với toàn thế giới tạo nghiệp rất nặng. Tuỳ theo mức độ mà cảm vời ra quả báo sai khác. Hoặc đời sau đọa vào súc sanh do chửi người khác là trâu, bò, chó, ngựa…, hoặc quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi, câm, ngọng, đui, điếc, hoặc chịu các bệnh tật khác. Nhất là phỉ báng Tam Bảo sẽ đọa vào địa ngục Vô Gián. Ngoài chánh ngữ, ái ngữ ra, vào Facebook nên niệm Phật, đăng hình ảnh Phật, những mẫu chuyện nhân quả báo ứng là đã gieo cái nhân thành Phật.

5. Chia sẻ hình ảnh ăn nhậu, rượu, bia, các chất kích thích, gây nghiện là phạm giới say sưa nghiệp ngập. Kể cả các loại game bạo lực, khiêu dâm, có tính chất không lành mạnh, cũng đều bất lợi. Vì khuyến khích người khác trụy lạc, thất niệm. Người không có định lực, sẽ thiếu trí tuệ. Phạm giới này, thì tiêu mất tài sản, sức khoẻ, thọ mạng và trí tuệ. Là Phật tử đã chưa trường chay bất sát được, chưa tiến tới quả Dự Lưu, thì còn đủ nguyên nhân để thoái đoạ. Vậy tại sao còn không tự hổ thẹn, lại khuyến khích người say sưa, cờ bạc, nghiện ngập?

Trên Facebook này, tạo nghiệp rất nhanh, trái lại làm phước cũng rất dễ. Chỉ cần một ngày đăng một bức hình Phật thì một năm chúng ta đã có công đức tạo 365 tượng Phật. Nên đừng ai xem thường, cho là xài mạng xã hội không có quả báo, phải cẩn trọng với khẩu nghiệp.

Nguồn: Thích Như Dũng!

Bài viết cùng chuyên mục

Tịnh độ, môn giải thoát đặc biệt – Niệm Phật, phương pháp dễ tu

Định Tuệ

Phật và Ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm

Định Tuệ

Quán Thế Âm hiển thánh khuyên người niệm Phật

Định Tuệ

Phước từ đâu mà có?

Định Tuệ

Ác khẩu là gì? Luật nhân quả đối với người ác khẩu

Định Tuệ

Hạn Tam Tai là gì? Sự thật về hạn Tam Tai trong Phật giáo

Định Tuệ

Chỉ riêng có pháp môn Tịnh Độ là đới nghiệp vãng sanh

Định Tuệ

Chân lý ở nơi đâu thì tất cả Chư Phật Bồ Tát sẽ đến đó để hộ trì

Định Tuệ

Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì chẳng thể vãng sanh Cực Lạc

Định Tuệ

Viết Bình Luận